Efektywna komunikacja i współpraca międzykulturowa w organizacji.

Cele szkolenia:

 • Wyposażenie uczestnika w narzędzia niezbędne do skutecznej komunikacji oraz współpracy w wielokulturowym środowisku organizacyjnym.
 • Poznanie sposobów przełamywania barier międzykulturowych.
 • Poznanie narzędzi do porównania różnic kulturowych między poszczególnymi państwami.
 • Zrozumienie motywacji pracowników spoza Polski.
 • Poznanie mentalności oraz wartości jakimi się kierują zagraniczni partnerzy.
 • Poznanie i zrozumienie potrzeb zagranicznych członków zespołu.

Profil uczestnika:
Organizacje chcące budować dynamiczne zespoły międzynarodowe, w oparciu o skuteczną komunikację między pracownikami wywodzącymi się z różnych rejonów świata.

Korzyści dla pracownika:

Po zakończeniu szkoleń uczestnicy będą wiedzieli:

 • Jak zbudować własną strategię komunikacji dla danego zespołu;
 • Poznają pojęcie kultur i różnic między nimi oraz ich wpływ na styl pracy w firmie;
 • Poznają skuteczne sposoby na efektywną komunikację międzykulturową;
 • Odkryją korzyści płynące z pracy w środowisku wielokulturowym.

Korzyści dla biznesu:

Stosowane metody:

 • Case study
 • Dyskusja moderowana

Program szkolenia:

 1. Poznanie różnic międzykulturowych – szok kulturowy i styk kultur między ludźmi (akulturacja), stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja.
 2. Komunikacja w zespole międzykulturowym – budowanie efektywności w takich zespołach oraz poznanie wzajemnych kompetencji.
 3. Przywództwo i zarządzanie w organizacji wielokulturowej – motywowanie ludzi w tychże grupach, zarządzanie konfliktem, motywowanie zespołów międzykulturowych.
 4. Międzynarodowa etykieta biznesowa – wewnętrzna korespondencja biznesowa, prowadzenie spotkań, różnice międzykulturowe w relacji klient a sprzedawca.
 5. Rola feedbacku w rozwoju międzykulturowych zespołów.

Czas trwania szkolenia:

2 – 4 dni.

Szkolenie kończy się certyfikatem uczestnictwa w szkoleniu.