Współczesny świat stawia całkiem nowe wyzwania przed managerami, dyrektorami, pracownikami HR i osobami odpowiedzialnymi za rozwój biznesu. Dostosowanie się do wymagań rynku nie jest jednak proste, bowiem są one bardzo dynamiczne i nieprzewidywalne. Jaki jest sposób na rozpoczęcie i świadome przeprowadzenie procesu zmiany na lepsze? Odpowiedzią jest w tym wypadku Coaching Systemowy.

Coaching Systemowy w biznesie

Coaching Systemowy w biznesie. Czym jest?

Cechą, która wyróżnia Coaching Systemowy spośród innych trenerskich form, jest kompleksowe podejście do człowieka. Założenia tego formatu opierają się na zrozumieniu, że:

  • Człowiek pełni w swoim życiu różne role: rodzica, brata, podwładnego, przełożonego, współpracownika, przyjaciela itd.
  • Odseparowanie od siebie tych ról zaburza wewnętrzną jedność człowieka,
  • To zaś prowadzi do namnażających się konfliktów wewnętrznych, które zapełniają naszą świadomość, pochłaniają uwagę i maskują prawdziwy problem,
  • Co z kolei sprawia, że stajemy się mniej efektywni w każdej z wymienionych ról.

Podobnie jest w biznesie. Firmę należy traktować jako system, na który składają się poszczególne elementy: zarząd, pracownicy, klienci, produkty etc. Między elementami istnieje sieć powiązań i jeśli któryś z elementów nie funkcjonuje prawidłowo, niekorzystnie wpływa to na całość. Dlatego – kiedy pojawia się problem – pracownik HR, manager czy dyrektor powinien spojrzeć na niego w odniesieniu do całości, a nie w oderwaniu od niej. 

Skupianie się na jednej wadzie w jednym, jedynym obszarze jest bezsensowne. Nie dotykamy bowiem źródła problemu, ale tylko jego objawy. Bez względu na to, co robimy – cały czas jesteśmy jedną istotą, która dysponuje tymi samymi emocjami, wspomnieniami, sposobem myślenia i działania.

Zrozumienie opisanej wyżej prawidłowości pozwala człowiekowi rozpocząć drogę do uzyskania wewnętrznej jedności. Gdy przestajemy patrzeć na siebie segmentami, a postrzegamy się kompleksowo – dostrzegamy, że nasze kłopoty w różnych obszarach często mają jedną, wspólną przyczynę.

Dużo łatwiej jest zaś poradzić sobie z jedną – nawet dużą rzeczą – niż z wieloma mniejszymi. Dzieje się tak, ponieważ całą energię skupiamy na jednym problemie, mogąc w całości poświęcić się jego rozwiązaniu. Nasza uwaga nie jest rozproszona. Gdy więc wyeliminujemy główny problem, stajemy się wolni. Nasza świadomość, którą uzyskaliśmy dzięki Coachingowi Systemowemu, pozwala nam podchodzić kompleksowo również do wydarzeń, które mają miejsce w naszym codziennym życiu.

Jak wykorzystanie Coachingu Systemowego wpływa na pracę?

Coaching Systemowy jest pewnym sposobem myślenia. Umożliwia nam on dostrzeganie prawdziwych przyczyn konkretnych zjawisk, a nie tylko ich samych i ich konsekwencji. Dzięki temu nasza skuteczność jako managera, dyrektora czy pracownika HR znacznie wzrasta. Jesteśmy bowiem w stanie:

  • Precyzyjnie określić element, który powoduje określone problemy w firmie. Może być to poznanie powodu słabej motywacji, lekceważącego podejścia do pracy lub spadającej wydajności pracowników.
  • Przeanalizować sytuację i znaleźć odpowiednie środki, które pozwolą nam rozwiązać rzeczywistą przyczynę problemów, a nie tylko doraźnie redukować ich objawy

Wykorzystanie modelu myślenia Coachingu Systemowego pozwala nam zwiększyć elastyczność, skuteczność i zdolność przewidywania. Te umiejętności na wysokim szczeblu zarządzania są niezwykle istotne – warunkują wręcz to, czy uda nam się odnieść sukces, czy nie.

Korzyści czerpią nie tylko poszczególni pracownicy, ale – przede wszystkim – cała organizacja. Niewątpliwie ogromną zaletą tej metody jest skuteczność i szybkość. Dokonując diagnozy, odkrywamy wąskie gardła w organizacji, co za tym idzie, wiemy, co i w jaki sposób należy zmienić, aby przywrócić równowagę organizacji. Po zakończeniu procesu będziemy w stanie na własną rękę osiągnąć mistrzostwo jako liderzy, przełożeni i osoby zarządzające.