Specjalizujemy się w szkoleniach z zakresu zarządzania, sprzedaży, HR. Pomagamy w podnoszeniu kompetencji osobistych i zawodowych kadry managerskiej.

Pracujemy warsztatowo, wykorzystując elementy coachingu i mentoringu. Podnosimy kompetencje pracowników, odkrywamy talenty i mocne strony, pracujemy zgodnie z misją, strategią i celami Państwa firmy.

Na życzenie naszych Klientów realizujemy wyjazdy integracyjne.

Trenerzy

Alina Dobosz-Sztuba

Piotr Tarnawski

Małgorzata Tłok

Patrycja Dziuba

Paweł Sowa

Małgorzata Pankiewicz – Buko

Monika Maniecka

Sławomir Pela

Klaudia Pogorzelska

Dorota Jaślan

Oliwia Samelak

Anna Furmaniuk

Paulina Jagielska

Anna Łaszcz