Sprawnie pracujący!

Sprawnie pracujący

Sprawnie pracujący” Nr RPWP.06.06.01-30-0029/17 to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne. Realizatorem projektu jest Grupa Profesja Sp. z o.o. Kwota dofinansowania: 715 000,00 zł.
Projekt realizowany jest od sierpnia 2018 do lutego 2020

Czy warunki pracy wpływają na zdrowie? Oczywiście!

Sprawnie pracujący to odpowiedź na potrzeby wielu pracowników, którzy pracują w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie. Celem projektu jest poszerzenie świadomości oraz pokazanie realnych możliwości zmiany sytuacji, która źle wpływa na zdrowie pracownika. Do projektu mogą zgłaszać się pracodawcy, chcący poprawić warunki pracy w firmie, jak i sami pracownicy.

Kto może wziąć udział w projekcie
Sprawnie pracujący?

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które pracują w warunkach szkodzących zdrowiu i chcą poprawić swoją sytuację.

Kryteria dodatkowe:

miejsce zamieszkania: województwo wielkopolskie
wiek: od 18 lat
zatrudnienie w jednej z poniższych branż:

BUDOWLANEJ
MEBLARSKIEJ
PAPIERNICZEJ
ELEKTROMASZYNOWEJ

Co mogę zyskać biorąc udział
w projekcie Sprawnie pracujący?

Podniesienie kwalifikacji zawodowych
Uczestnicy projektu mogą wziąć udział w DARMOWYCH kursach zawodowych, które pozwolą na zmianę stanowiska pracy.

Indywidualne spotkania z psychologiem
Długotrwała praca w warunkach szkodliwych wpływa nie tylko na ciało, ale i na psychikę. Uczestnicy projektu otrzymują BEZPŁATNE spotkania z psychologiem, który pomoże odpowiednio przygotować się do zmiany.

Spotkania z doradcą zawodowym

Indywidualne sesje z doradcą zawodowym pozwolą ocenić szanse na rynku pracy i wytyczyć kierunki zmian – wewnątrz obecnej organizacji lub w nowym miejscu pracy.

Zadbaj o swoje zdrowie!
Zgłoś się do projektu!

Osoby zainteresowane projektem, które spełniają wyżej wymienione warunki zapraszamy do Biura projektu, które znajduje się w Poznaniu na ul. Sieradzkiej 4c. Zgłoszenia przyjmowane są również mailowo i telefonicznie.

Chcesz wiedzieć więcej o projekcie
Sprawnie pracujący?
Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy do Biura Projektu Sprawnie pracujący!
adres: ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań
do kontaktu mailowego: projekty@grupaprofesja.com
lub telefonicznego: 577 666 854

Sprawnie pracujący!

AKTUALNOŚCI Z PROJEKTU

31.01.2020

W związku z realizacją projektu Nr RPWP.06.06.01-30-0029/17 pt.: Sprawnie pracujący dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie: 6.6 wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia kursów zawodowych dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Dokumenty do pobrania:

rozeznanie-rynku-na-uslugi-szkoleniowe-31.01.2020

28.01.2020

W związku z realizacją projektu Nr RPWP.06.06.01-30-0029/17 pt.: Sprawnie pracujący dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie: 6.6 wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia kursów komputerowych dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Dokumenty do pobrania:

rozeznanie rynku na usługi szkoleniowe – 28.01.2020

20.12.2019

W związku z realizacją projektu Nr RPWP.06.06.01-30-0029/17 pt.: Sprawnie pracujący dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie: 6.6 wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług szkoleniowych dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Dokumenty do pobrania:

rozeznanie rynku na usługi szkoleniowe – 20.12.2019

24.10.2019

W związku z realizacją projektu Nr RPWP.06.06.01-30-0029/17 pt.: Sprawnie pracujący dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie: 6.6 wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia kursów zawodowych dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku na usługi szkoleniowe

19.09.2019

W związku z realizacją projektu Nr RPWP.06.06.01-30-0029/17 pt.: Sprawnie pracujący dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie: 6.6 wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia kursów zawodowych dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku na usługi szkoleniowe

1.07.2019

W związku z realizacją projektu Nr RPWP.06.06.01-30-0029/17 pt.: Sprawnie pracujący dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie: 6.6 wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia kursów zawodowych dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku na usługi szkoleniowe Czempiń

1.07.2019

W związku z realizacją projektu Nr RPWP.06.06.01-30-0029/17 pt.: Sprawnie pracujący dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie: 6.6 wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia kursów zawodowych dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Dokumenty do pobrania:
Rozeznanie rynku na usługi szkoleniowe Śrem

29.05.2019

W związku z realizacją projektu Nr RPWP.06.06.01-30-0029/17 pt.: Sprawnie pracujący dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie: 6.6 wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia kursów zawodowych dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Dokumenty do pobrania:
Rozeznanie rynku na usługi szkoleniowe

21.05.2019

W związku z realizacją projektu Nr RPWP.06.06.01-30-0029/17 pt.: Sprawnie pracujący dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie: 6.6 wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia kursów zawodowych dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku na usługi szkoleniowe

DOKUMENTY DO POBRANIA

Formularz rekrutacyjny_Sprawnie pracujący

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie_Sprawnie pracujący

Sprawnie pracujący!