Termin realizacji: 01.03.2016 – 28.02.2018

Obszar realizacji: województwo wielkopolskie

Rekrutacja: zakończona

Udział w projekcie: Nieodpłatny

Finansowanie: 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozwój kompetencji informacyjno – komunikacyjnych mieszkańców województwa wielkopolskiego poprzez udział w certyfikowanych kursach komputerowych ECCC