16grudzień

W dniu 18.10.2019r nasi pracownicy działu księgowości wybrali się na szkolenie z zakresu płatności, prowadzone przez adwokata i doradcę podatkowego, Marcina Górskiego. Temat był ciekawy i co najważniejsze- aktualny, ponieważ z początkiem 2020 roku w życie wejdzie wiele ustaw dotyczących płatności, co diametralnie zmieni sposób rozliczenia CIT, PIT i VAT.

REWOLUCJA W PŁATNOŚCIACH 2019-2020 CIT,PIT,VAT

Omawiane były zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, takie jak pozycja prawna dłużnika i wierzyciela, a także podkreślano znaczenie świadczeń pieniężnych. Bardzo obszernie poruszony został temat dotyczący terminów płatności oraz skutków w CIT, PIT i VAT. Dyskutowano między innymi o najważniejszych zmianach, jakie nadejdą w zakresie płatności 2019/2020, o tym, jak wystawić fakturę i ją opłacić, o „białej liście” i „solidarnej odpowiedzialności”, o uldze na złe długi, o podatku u źródła oraz o sankcjach za niedopilnowanie formalności. Celem kursu było poszerzenie kompetencji zawodowych w tematyce podatkowej i doskonalenie wiedzy uczestników na temat etyki zawodowej.