08kwiecień
1.Nasi handlowcy sprzedają dobrze, ale nie mogą wejść na wyższy poziom/nie potrafią bronić ceny/nie potrafią pozyskać nowych klientów lub utrzymać już pozyskanych. Z czego ich przeszkolić?

Świetnym rozwiązaniem okazuje się cykl szkoleń „The Challenger Sales”. Sprzedaż w modelu The Challenger opiera się na trzech założeniach według, których dochodzi do zwiększenia skuteczności podczas procesu sprzedażowego:

 • Teaching – Sprzedawca o profilu Challenger jako „prowokator i nauczyciel” pokazuje swojemu klientowi jego własny biznes z nowej perspektywy, kształci klienta, objaśnia procedury i wskazuje przestrzeń do rozwoju, bądź oszczędności.
 • Tailoring – Challenger dostosowuje swój przekaz, śmiało określając i dostosowując się do metaprogramu klienta. Używa psycholingwistycznych technik komunikacji, dbający, by każda informacja była „ważna” i zapamiętana przez odbiorcę.
 • Takingcontrol – Sprzedawca bierze czynny udział w procesie sprzedaży. Z powodu wartości, które udostępnia klientowi nie boi się rozmawiać o pieniądzach. Nie obawia się pokłócić z klientem. Ich relacja jest mocno partnerska i biznesowa. Sprzedaż nie jest odkładana na później.
2. Nasi pracownicy nie są zaangażowani. Jak to zmienić?

W dzisiejszych czasach pracownicy dość często zmieniają pracodawców, chętnie rotują między przedsiębiorstwami. Takie migracje to naprawdę bolączka wielu organizacji. W głównej mierze chodzi o to, że dla pracowników ze starszego pokolenia liczy się stabilność zatrudnienia, więc w jednej firmie są w stanie pracować po kilkanaście lat. Dziś mamy do czynienia z rynkiem pracownika, tak więc młode pokolenie czuje się dość bezpiecznie w swoim miejscu pracy i twierdzi, że może szybko znaleźć nową pracę. Poza tym kiedyś w trakcie poszukiwań pracy szukało się spokoju i stabilizacji, a dziś – rozwoju i docenienia.

Dlatego też kultura budowania zaangażowania pracowników powinna wkraść się na stałe do organizacji i być potęgowana przez menedżerów. Pomocne okazują się ustawienia systemowe, których celem jest rozpoznanie źródeł problemu, zrozumienie dynamiki danej sprawy, a także zrobienie istotnego kroku w kierunku optymalnej zmiany. Ważne jest to, że warsztaty te przyczyniają się do systemowego spojrzenia na dany temat w aspekcie współzależności oraz relacji pomiędzy członkami danego systemu: rodziny, grupy osób czy firmy i organizacji.

3. Jak zmotywować pracowników?

W wielu organizacjach system motywowania pracowników jest różny. Formy budowania zaangażowania pracowników w zależności od potrzeb firmy, dlatego wskazane jest, aby menedżer przyjął mobilizującą postawę i powinien posiadać rozwinięte zdolności komunikacyjne. Dobra współpraca to efekt skutecznego porozumiewania się. Wsparcie i okazywany szacunek to fundament zdrowych relacji w pracy. Profesjonalny menedżer powinien zawsze informować zespół na bieżąco o ważnych ustaleniach. Podczas szkolenia „Jak zarządzać zespołem?”uczestnik zdobędzie praktyczne umiejętności zarządzanie zespołem i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi

4. Awansowałem na kierownika. Jak zarządzać zespołem?

Bycie kierownikiem to ogromna odpowiedzialność. Pierwsze co, trzeba odpowiedzieć sobie twierdząco na pytania: że potrafisz podjąć ważną decyzję i wziąć za nią pełną odpowiedzialność oraz że potrafisz powiedzieć nie nawet, kiedy wszyscy mówią tak. Trudności na pewno pojawiają się, kiedy kierownik niedawno sam był członkiem tego zespołu, a pracownicy reagują z zazdrością, nie traktują go poważnie, zbywają go.

Po pierwsze należy zachęcić zespół do współpracy. Pomocna w tym okazuje się dobra komunikacja, każdy powinien wiedzieć, jakie ma zadania, jaki jest ich wspólny cel do zrealizowania i dlaczego mają akurat to zrobić oraz jaki jest deadline projektu.

Po drugie niezbędne jest odbycie praktycznego szkolenia z rozwoju kompetencji menedżerskich.

Po trzecie kierownik powinien ograniczyć relacje koleżeńskie lub je chociażby ochłodzić, aby zespół mógł się zdystansować. Należy pamiętać, by nie okazywać bliższych relacji w stosunku do jednej osoby, bo reszta uzna to za przejaw faworyzowania.

Najważniejsze jest jednak zdobycie zaufania pracowników doceniając ich wkład,  pomysły, a także pomagając im w rozwoju swoich talentów poprzez wzmacnianie ich wewnętrznej motywacji i pobudzanie zaangażowania.

5. Jak mam zorganizować swój własny system pracy?

Teoretycznie nikt nie ma problemu z organizacją własnego czasu pracy. Każdy jest przecież w stanie ułożyć kolejność wszystkich zadań, które są do zrealizowania w danym dniu. Jednak, aby zaplanowany dany dzień nie pozostał jedynie rozpisanym harmonogramem w kalendarzu to rozważ udział w szkoleniu: „Zapanuj nad swoim czasem”. Podczas szkolenia dowiesz się:

 • co to jest zarządzanie czasem i jaka jest różnica w zarządzaniu Sobą w czasie; poznasz najważniejsze teorie i metody gospodarowania czasem oraz nauczysz się planować zgodnie z Twoimi wartościami i potrzebami;
 • jakie są narzędzia zarządzania czyli dowiesz się, jak prosto i skuteczne możesz zorganizować czas w pracy i w domu – zwiększając tym samym własną efektywność zawodową i osobistą;
 • jakie są praktyczne metody, a ponadto dzięki szkoleniu nauczysz się żyć zgodnie z zasadami work-life-balance. Zidentyfikujesz swoje osobiste bariery i pożeraczy czasu. Będziesz wiedział, jak zaplanować cele i jak je ułożyć w kalendarzu. Staniesz się bardziej efektywny – pozornie mając więcej czasu.
6. Jakie są sposoby redukcji stresu?

Stres daje o sobie znać na różne sposoby, negatywnie wpływając na całokształt naszego życia. Najefektywniejsza metoda to ta, która działa i przynosi korzyści właśnie Tobie. Technik jest wiele, niektóre są proste, inne bardziej skomplikowane więc skuteczniejsze. Przykładowo: słuchanie relaksującej muzyki, ćwiczenia oddechowe, akupresura, masaże, dieta, biofeedback, Tai Chi, joga, medytacja, sport.

Skuteczne staje się również szkolenie z: Radzenia sobie ze stresem, które jest tak naprawdę podróżą w głąb siebie, do swoich przekonań, ukrytych myśli, emocji oraz koncentracji na byciu „tu i teraz”. Pomoże nawiązać kontakt z samym sobą, co jest niezwykle pomocne przy wprowadzaniu pozytywnych zmian do własnego życia. To praktyczny warsztat, podczas którego uczestnik dowie się, jakie są czynniki stresogenne w środowisku pracy i jak inne obszary życia wpływają na stres w pracy. Ponadto uczestnik zdobędzie praktyczne umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz nauczy się, jak zarządzać swoim czasem, aby być efektywnym i spokojnym.

7. Jak być bardziej asertywnym?

Pojęcie asertywność w psychologii oznacza nic innego, jak: umiejętność wyrażania swoich uczuć, myśli i poglądów uwzględniając własne granice i przy poszanowaniu granic rozmówcy. Asertywność to prawdziwa sztuka, zwłaszcza jeśli często zdarza ci się mówić “tak”, kiedy myślisz “nie”.

Szkolenie z asertywności kierowane jest do osób, które stykając się z ludźmi mają poczucie, że warto zadbać o zmianę swojej postawy na bardziej asertywną.

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników kompetencji w zakresie zachowań asertywnych, poznanie efektywnych form komunikacji, nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem w pracy własnej i kontaktach z drugim człowiekiem, nabycie umiejętności unikania konfliktów oraz sytuacji trudnych, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, wytworzenie postawy empatii, otwarcia na drugą osobę. Ważnym celem jest także wykształcenie umiejętności kontrolowania emocji własnych/zarządzania emocjami/ w kontaktach zawodowych oraz życiu osobistym.

8. Jak poradzić sobie z trudnym klientem?

Często pada to pytanie z ust handlowców, co powinienem zrobić, gdy mam do czynienia z niezadowolonym klientem. Pojawia się kilka wskazówek, które pozwalają odwrócić tą trudną interakcję. Po pierwsze należy zachować spokój i opracować konkretny plan, aby stawić czoła takim sytuacjom.

Prowadzone przez nas szkolenia z zakresu  trudnych rozmów z klientami skoncentrowane są na przekazaniu nie tylko wiedzy, ale przede wszystkim umiejętności praktycznych. Wykłady z częścią teoretyczną ograniczane są do niezbędnego minimum (przedstawienie zagadnienia, omówienie teorii niezbędnej do zrozumienia przez Uczestników treści w postaci dynamicznego pokazu slajdów), następnie przechodzimy do właściwych ćwiczeń, podczas których rozwijamy najważniejsze kompetencje Uczestników. Koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów. Staramy się skupiać się na tym, czego Uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu adekwatnych metod i technik komunikacji z różnymi typami klientów. Szczególnie chętnie wykorzystywanymi przez nas narzędziami, są gry symulacyjne oraz ćwiczenia grupowe. Wychodzimy z założenia, że Uczestnicy znacznie lepiej zapamiętują treści teoretyczne, mając możliwość przećwiczenia ich w praktyce.

9. Coaching/mentoring/training on the job – co to jest?

To metody indywidualnego rozwoju pracownika w zależności, na jakim szczeblu kariery się znajduje.

Mentoring to proces, w którym jedna z osób (opiekun) ponosi pełną odpowiedzialność za rozwój i karierę podopiecznego (zazwyczaj młodszego i mniej doświadczonego). To głównie zachęcanie, udzielanie rad, informacja zwrotna, wsparcie oraz monitoring jego osiągnięć.

Coaching to zaplanowany proces, którego celem jest rozwój określonych kompetencji czy osiągnięcie zamierzonego celu albo realizacji wyników. Zadaniem coacha jest naprowadzanie pytaniami coachowanego w taki sposób, aby to on sam swoimi zasobami wyznaczył plan działania.

Training on the job (OJT) to forma wsparcia na stanowisku pracy, która polega na indywidualnej pracy doświadczonego trenera z pracownikiem w trakcie  wykonywania przez niego codziennych obowiązków.

10. Kiedy i jak zmienić pracę?

Jeśli czujesz, że coś w Tobie pękło; jeśli praca, którą wykonujesz nie sprawia Ci już takiej satysfakcji, jak kiedyś; jeśli zespół irytuje Cię i unikasz szefa; jeśli dość często fantazjujesz o zmianie pracy i zastanawiasz się czy to chwilowy kryzys, czy rzeczywiście warto odejść, bądź zjada Cię stres i boisz się podjąć jakąś decyzję.

Podczas szkolenia „Jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym?” uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu mechanizmów psychologicznych zarządczych naszym życiem, pozna metody skutecznego radzenia sobie z obciążeniami oraz obniżeniem poziomu stresu oraz wypracuje indywidualne mechanizmy radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

11. Jak wykorzystać social media do budowania marki osobistej?

Szkolenie „Personal Branding w social mediach” to praktyczny warsztat, podczas którego uczestnik dowie się, czym jest marka osobista, jakie silne cechy charakteru towarzyszą osobie rozpoznawalnej w mediach, jak jest zbudowana marka, czym jest „netizen”, jakie cechy ma marka. II część szkolenia dotyczy stricte praktycznego podejścia do tematu profilów społecznościowych na takich portalach, jak: Facebook, Instagram, LinkedIn. Uczestnicy dowiedzą się, jak za pomocą bezpłatnych narzędzi w social mediach budować wizerunek i zwiększać zasięgi, jak publikować reklamę na FB, Instagramie, żeby za możliwie najniższe stawki docierać dla potencjalnych klientów oraz jakie posty publikować posty, żeby angażowały fanów, zwiększały rozpoznawalność marki i sprzedawały.

12. Jak usprawnić komunikację w zespole?

Jakość komunikacji w zespole decyduje głównie o tym, czy lubimy z tymi osobami przebywać. Dobra atmosfera w pracy wymaga zrozumienia i uważności na siebie i innych. A każdy z nas przecież jest inny, ma inne nawyki, potrzeby i zwyczaje. Nie zawsze właściwe odczytujemy, co się kryje za konkretnym zachowaniem. Udział w szkoleniu „Zasady komunikacji w zespole” umożliwi zrozumienie różnorodności i ułatwi komunikację z osobami, których teraz nie rozumiemy. Każdy uczestnik określi swój dominujący typ komunikacyjny oraz pozna specyfikę pozostałych typów komunikacji. Warsztat może być osobnym wydarzeniem (pełnowymiarowym szkoleniem) lub częścią okolicznościowego spotkania pracowników firmy.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

 • Jak doceniać ludzi i dawać im poczucie ważności?
 • Jak nauczyć się słuchać innych?
 • Jakie pytania zadawać, aby zwiększyć efektywność całego zespołu?
 • Jak rozwiązywać konflikty i unikać nieporozumień?
 • Jak nie dać się wciągnąć w konflikty innych?
 • Jak przyjmować opinie i udzielać informacji zwrotnych?
 • Jak komunikować swoje potrzeby i wyznaczać granicę innym?
 • Jak wykorzystać mowę ciała w procesie jeszcze lepszej komunikacji?
 • Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w zespole?
 • Jak zarządzać własnymi emocjami i spadkiem energii?
 • Jak skutecznie budować relacje między działami?
 • Jak sprzedawać przez telefon?

Szkolenie „Metody efektywnej obsługi klienta przez telefon” zostało stworzone na potrzeby Klientów, którzy poszukują efektywnych narzędzi pozwalających na podnoszenie kwalifikacji zawodowych swoich pracowników. Realizujemy działania ukierunkowane na integrację, wzrost efektywności osobistej i zespołowej, a także wyzwalanie potencjału pracowników i rozwój ich umiejętności. Wszystko to przekłada się na wymierne korzyści dla Klientów, ich  zadowolenie i motywację. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają:

 • sposoby szybkiego definiowania problemu, z którym dzwoni klient,
 • skuteczne techniki radzenia sobie z trudnymi klientami przez telefon,
 • zasady zarządzania czasem w rozmowie telefonicznej,
 • techniki kontroli emocji (zarówno swoich, jak i klienta) podczas rozmowy telefonicznej.
13. Ile trwa tego typu szkolenie?

Szkolenia, które realizujemy trwają z reguły 6-8h dziennie. W zależności od zakresu tematycznego oraz efektu, jaki miałby zostać osiągnięty szkolenie może trwać 1-2 dni lub dłużej. Z naszego doświadczenia wynika, że im dłuższe szkolenie (tzw. modułowe rozłożone odpowiednio w czasie), tym efektywność jest zdecydowanie wyższa.