08kwiecień
1. Na czym polega wsparcie agencji pod kątem rekrutacji?

Przeprowadzamy od początku do końca cały proces rekrutacji. Na początku otrzymujemy od firmy – profil poszukiwanego kandydata. Następnie dostępnymi narzędziami szukamy kandydatów spełniających określone wymagania i mających wskazane kompetencje. Przeprowadzamy wywiad telefoniczny, a następnie jeśli pakiet to zawiera – spotykamy się na rozmowie rekrutacyjnej z potencjalnym kandydatem. Jeśli wg nas kandydat spełnia określone założenia i pasuje również charakterologicznie do firmy, piszemy i wysyłamy rekomendację do Klienta. Klient decyduje, czy chce się spotkać z kandydatem. Kolejny krok to umówienie spotkania kandydata z przedstawicielem firmy w określonym czasie i terminie. Po spotkaniu Klient decyduje czy osoba spełnia jego oczekiwania i chce ją zatrudnić.

Ilość przesłanych rekomendacji jest uzależniona od wybranego przez Firmę pakietu. Jeśli Firma chce zatrudnić kandydata, ustalane są warunki zatrudnienia. Na tym etapie kończy się rola agencji.

2. W jaki sposób rekrutujecie?

Rekrutujemy i szukamy kandydatów za pomocą różnych narzędzi. Zakres działań dyktuje nam pakiet, na który decyduje się Klient (Firma) podczas podpisywania zlecenia. Do możliwości wchodzi pakiet ogłoszeń na różnych portalach z ogłoszeniami o pracę, direct search, a nawet headhunting.

3. Jakich metod używacie szukając pracownika?

Używamy metod wskazanych w danym pakiecie, czyli pakiet ogłoszeń, direct search, headhunting.

4. Jak szybko znajdziecie dla nas pracownika?

Pierwszego kandydata staramy się podesłać już w ciągu pierwszych 7 dni od rozpoczęcia rekrutacji. Cały proces jest uzależniony od rodzaju rekrutacji, specyfiki branży i zakresu wymagań, jakie klient chce, aby potencjalny pracownik spełniał.

5. W jakim szczeblu się specjalizujecie?

Wspieramy firmy na różnych szczeblach. Od najniższego, typu pracownik produkcji do szczebli najwyższych typu Prezes, Dyrektor. Częściej jednak szukamy pracowników średniego i wyższego szczebla.

6. Czym się różnicie od innych agencji?

Jako Profesja oprócz wspierania firm w rekrutacjach – przeprowadzamy audyt wewnętrzny, a także po zbadaniu potrzeb możemy takiego pracownika przeszkolić. Posiadamy w swojej ofercie szkolenia komercyjne miękkie z szerokiej tematyki. Oprócz tych dwóch specjalizacji, zajmujemy się również projektami unijnymi i pomagamy przejść firmom przez BUR, gdzie szkolenia mogą być dofinansowane ze środków unijnych.

7. Co oznacza success fee?

Oznacza to, że za działania związane z procesem rekrutacyjnym są wystawiane faktury dopiero po zrealizowaniu zlecenia, czyli po faktycznym zatrudnieniu naszego kandydata w firmie u Klienta.

8. Czym jest gwarancja?

Gwarancja jest elementem procesu rekrutacji. W zależności od stanowiska i wybranego pakietu rekrutacyjnego po zatrudnieniu naszego kandydata Klientowi przysługuje gwarancja w różnej długości na usługę. Jeśli w ciągu określonego czasu Kandydat zostanie zwolniony, odejdzie, porzuci pracę z przyczyn leżących nie po stronie pracodawcy Firma ma zagwarantowanego innego kandydata w już opłaconej stawce z naszej strony. Warunkiem realizacji gwarancji jest opłacona faktura za usługę w wyznaczonym terminie.

9. Od czego zależy jej długość?

Długość gwarancji zależy od wybranego pakietu rekrutacyjnego i poziomu stanowiska.

10. Gdzie szukacie potencjalnych pracowników?

Szukamy w pierwszej kolejności w naszej bazie, poza tym na portalach społecznościowych: LinkedIn, Goldenline, Facebook, wystawiamy ogłoszenia na portalach z ogłoszeniami o pracę, a jeśli ma być to headhunting to wyszukujemy firmy z branży i rozmawiamy z ich pracownikami o możliwości rozważenia propozycji pracy u naszego Klienta.

11. Czy na dalszym etapie możecie pomóc w spotkaniu i doborze odpowiedniego kandydata?

Jeśli pakiet to przewiduje, to jak najbardziej możemy uczestniczyć w spotkaniu u Klienta. Nasz rekruter służy wtedy wsparciem podczas wyboru pracownika.

12. Nigdy nie rekrutowaliśmy. Nie wiemy na czym to polega. Czy możecie przeprowadzić cały proces?

Oczywiście. Jest w naszej ofercie pakiet, który przewiduje kompletną rekrutację od poszukiwań, po ostateczne uczestnictwo i wsparcie podczas finalnego wyboru przyszłego pracownika.