Sprawnie pracujący! stara

SPRAWNIE PRACUJĄCY!

 Zadbaj o siebie już dziś !

kto może wziąć udział w projekcie “Sprawnie pracujący”?

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które pracują w warunkach szkodzących zdrowiu i chcą poprawić swoją sytuację.

Kryteria dodatkowe:

miejsce zamieszkania: województwo wielkopolskie

wiek: od 18 do 64 lat

zatrudnienie w jednej z z poniższych branż:

BUDOWLANA

MEBLARSKA

PAPIERNICZA

g

ELEKTROMASZYNOWA

UCZESTNIKÓW

KOBIET

MĘŻCZYZN

Co zyskam biorąc udział w projekcie?

Podniesienie kwalifikacji zawodowych

Uczestnicy projektu mogą wziąć udział w DARMOWYCH kursach zawodowych, które pozwolą na zmianę stanowiska pracy.

Indywidualne spotkania z psychologiem

Długotrwała praca w warunkach szkodliwych wpływa nie tylko na ciało, ale i na psychikę. Uczestnicy projektu otrzymują BEZPŁATNE spotkania z psychologiem, który pomoże odpowiednio przygotować się do zmiany.

Spotkania z doradcą zawodowym

Indywidualne sesje z doradcą zawodowym pozwolą ocenić szanse na rynku pracy i wytyczyć kierunki zmian – wewnątrz obecnej organizacji lub w nowym miejscu pracy.

BIURO PROJEKTU

577  999  362

malgorzata.tlok@grupaprofesja.com

ul Sieradzka 4c

60-163 Poznań

AKTUALNOŚCI Z PROJEKTU

Tutaj znajdziesz najbardziej aktualne informacje.

W związku z realizacją projektu Nr RPWP.06.06.01-30-0029/17 pt.: Sprawnie pracujący dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie: 6.6 wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług szkolenia zawodowego dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Dokumenty do pobrania:

Szkolenia zawodowe – wózki widłowe – rozeznanie rynku wraz z załącznikami

W związku z realizacją projektu Nr RPWP.06.06.01-30-0029/17 pt.: Sprawnie pracujący dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie: 6.6 wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług psychologa dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Dokumenty do pobrania:

Psycholog– rozeznanie rynku wraz z załącznikami

Realizatorem projektu jest: Profesja CAZ Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne.

Kwota dofinansowania: 715 000,00 zł

 

Projekt realizowany jest od sierpnia 2018 do lutego 2020

Masz pytania? napisz do nas!