Rozwijamy skrzydła kariery – podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu

Projekt „Rozwijamy skrzydła kariery – podniesienie poziomu kształcenia zawodowego
w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu” jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa 08. Edukacja, Działanie: 08.03. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie: 08.03.01. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.
Wartość projektu: 761.342,45 zł, wkład UE: 684.487,45 zł.

Celem projektu „Rozwijamy skrzydła kariery – podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu” jest Celem głównym Projektu jest podniesienie do 30.09.2020 jakości edukacji zawodowej Zespołu Szkół
Budowlano-Drzewnych im. Bolesława  Chrobrego poprzez współpracę z firmami z branż budowlanych i drzewnych, organizacje staży dla 70 (10K, 60M) Uczniów u Pracodawców, doposażenie i modernizację pracowni warsztatowych, podniesienie kwalifikacji Nauczycieli przedmiotów zawodowych i doradztwo edukacyjno-zawodowe dla Uczniów.

Co jest celem projektu
Rozwijamy skrzydła kariery

?

 

Co zyskają uczestnicy projektu
Rozwijamy skrzydła kariery?

  • Darmowe kursy zawodowe – Uczestnicy Projektu będą mieli możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i zwiększenia szansy na przyszłe zatrudnienie.
  • Staże zawodowe – to szansa na zdobycie nowych doświadczeń zawodowych. Stażyści otrzymują stypendia stażowe w wysokości 1,500,00 złotych netto za 150 godzin stażu.
  • Indywidualne doradztwo zawodowe – doświadczony Doradca Zawodowy pomoże Uczestnikom Projektu określić mocne i słabe strony oraz zaplanować dalsze działania, jak najszybciej znaleźć pracę.

Projekt kierowany jest do Uczniów Zespołu Szkół Budowlano – Drzewnych im. Bolesława  Chrobrego.
Ze względu na specyfikę Projektu rekrutacja ma charakter zamknięty
i będzie prowadzona przez Partnera tj. ZSBD pośród Uczniów Szkoły.

Projekt planowany jest łącznie dla 70 osób, w tym 10 kobiet i 60 mężczyzn.

Kto może skorzystać ze wsparcia
oferowanego w ramach projektu
Rozwijamy skrzydła kariery?

Masz pytania dotyczące projektu
Rozwijamy skrzydła kariery?

Skontaktuj się z Biurem projektu: „Rozwijamy skrzydła kariery – podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu”

Adres:
ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań
Telefon 61 662-11-60
Mail projekty@grupaprofesja.com

AKTUALNOŚCI Z PROJEKTU

29.08.2019

W związku z realizacją projektu „Rozwijamy skrzydła kariery” (Nr RPWP.08.03.01-30-0061/18 ), dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 08. Edukacja Działanie: 08.03. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałanie: 08.03.01. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy. zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradcy zawodowego (indywidualnego i grupowego), zgodnie z przedmiotem rozeznania określonym w rozeznaniu rynku.

Dokumenty do pobrania:
Rozeznanie rynku_doradztwo zawodowe_Rozwijamy skrzydła kariery

DOKUMENTY DO POBRANIA

W tym miejscu pojawią się wkrótce dokumenty do pobrania.

Poprzedni
Następny