Lubuska
Fabryka
Przedsiębiorczości

Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości projekt współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Dofinansowanie projektu z UE:  1 100 049,60 zł

Celem projektu Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości jest wsparcie postaw kreatywnych i przedsiębiorczych oraz pomoc w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej.


W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają poniższe kryteria:

 • status osoby z niepełnosprawnościami oraz bezrobotnej/biernej zawodowo
 • ukończone 30 lat,
 • miejsce zamieszkania: województwo lubuskie, podane poniżej powiaty

Cel będzie realizowany poprzez wsparcie finansowe (do 24 tysięcy złotych bezzwrotnej dotacji) oraz merytoryczne (szkolenia z przedsiębiorczości, pomoc w napisaniu biznes planu itp.) rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenie województwa lubuskiego.

Dotacje na rozpoczęcie
własnej działalności gospodarczej
dla mieszkańców woj. lubuskiego
Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości

Co daje udział w projekcie Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości?

Uczestnikom projektu Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości  oferujemy bezpłatne wsparcie w postaci:

 • doradztwa i szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej
 • dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gosp. w wys. do 24 000 zł
 • 6 miesięcznego pomostowego wsparcia finansowego, od dnia rozpoczęcia działalności, w wysokości 1000 zł na miesiąc,/z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy w przypadku zatrudnienia pracownika/
 • 6 miesięcznego pomostowego wsparcia doradczego

Działalność gospodarcza założona w ramach projektu Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości będzie musiała być utrzymana przez min. 12 miesięcy.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby, które spełniają łącznie poniższe kryteria:
– posiadają orzeczenie o niepełnosprawności
– są bezrobotne lub bierne zawodowo
– mają ukończony 30 rok życia
– zamieszkują (zgodnie z Kodeksem Cywilnym, a więc uczące się, pracujące lub zamieszkujące) na terenie województwa lubuskiego w następujących w powiatach:
 • krośnieńskim,
 • nowosolskim,
 • wschowskim,
 • żagańskim,
 • międzyrzecki,
 • strzelecko-drezdenecki,
 • sulęciński
 • zielonogórskim (ziemskim – z wyłączeniem Zielonej Góry).

Dofinansowania nie mogą otrzymać osoby, które prowadziły działalność w ciągu ostatnich 12 miesięcy (liczonych od dnia przystąpienia do projektu) lub kiedykolwiek skorzystały ze wsparcia na rozpoczęcie działalności gosp. finansowanego z  EFS.

Kto może wziąć udział
w projekcie
Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości?

 

 

 

 

Trwa nabór wniosków
do udziału w projekcie
Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości!

Aplikuj!


Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń 61 662 11 60 oraz 783 707 000
lub wyślij e-mail na: lubuskie@grupaprofesja.com

Biuro Projektu Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości
ul. Świętej Jadwigi 1/204
65-065 Zielona Góra
Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku od 9.00 do 15.00

AKTUALNOŚCI Z PROJEKTU

03.08.2019

Informacja dla grupy I

Uprzejmie informujemy, że w dniach 03.08.2019 r. – 03.09.2019 r. dokonywana jest ocena złożonych wniosków o udzielenie wsparcia finansowego wraz z biznesplanami przez Komisję Oceny Wniosków.

Lista rankingowa pojawi się na stronie projektu najpóźniej 03.09.2019 r.

19.07.2019

Informacja dla grupy I

Uprzejmie informujemy, że ostateczny termin składania BIZNESPLANÓW upływa 02.08.2019 r.

26.06.2019

Informacja dla grupy I

Uprzejmie informujemy, że dostępne już są harmonogramy spotkań z doradcą zawodowym, indywidualnych konsultacji BP
oraz zajęć grupowych ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI dla grupy I.

Dokumenty do pobrania:
HARMONOGRAM – doradztwo zawodowe
HARMONOGRAM – zajęcia grupowe ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
HARMONOGRAM – konsultacje indywidualne BP

26.06.2019

Uprzejmie informujemy, że opublikowaliśmy listę rankingową osób przyjętych
do pierwszej grupy projektu Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości.

Dokumenty do pobrania:
LISTA RANKINGOWA przyjętych do projektu – I grupa

19.06.2019

W związku z realizacją projektu Nr RPLB.06.03.01-08-0023/18  pt. „Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020: Oś 6. Regionalny rynek pracy, Działanie 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia, Poddziałanie 6.3.1. Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi doradztwa z zakresu marketingu, zgodnie z  przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku

19.06.2019

W związku z realizacją projektu Nr RPLB.06.03.01-08-0023/18  pt. „Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020: Oś 6. Regionalny rynek pracy, Działanie 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia, Poddziałanie 6.3.1. Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi doradztwa z zakresu księgowo-kadrowego, zgodnie z  przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku

19.06.2019

W związku z realizacją projektu Nr RPLB.06.03.01-08-0023/18  pt. „Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020: Oś 6. Regionalny rynek pracy, Działanie 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia, Poddziałanie 6.3.1. Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi doradztwa prawnego, zgodnie z  przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, dotyczące projektu Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości,
które odbędzie się 11 czerwca 2019 w Gorzowie Wielkopolskim.
Miejsce spotkanie: Przychodnia MediRaj, ul. Górczyńska 17, Gorzów Wielkopolski
(obiekt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami)
Godzina: 10:00
Wstęp wolny!
Spotkanie jest bezpłatne, ale zachęcamy do zgłoszenia udziału:

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, dotyczące projektu Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości,
które odbędzie się 5 czerwca 2019 w Krośnie Odrzańskim.
Miejsce spotkanie: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piastów 10H, Krosno Odrzańskie, pokój nr 5
(obiekt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami)
Godzina: 10:00
Wstęp wolny!

Poprzedni
Następny