Lubuska
Fabryka
Przedsiębiorczości

Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości projekt współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Dofinansowanie projektu z UE:  1 100 049,60 zł

Celem projektu Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości jest wsparcie postaw kreatywnych i przedsiębiorczych wśród 30 kobiet z niepełnosprawnościami i biernych zawodowo, które ukończyły 30 rok życia, zamieszkałych na terenie województwa lubuskiego w wybranych powiatach.
Cel będzie realizowany poprzez wsparcie finansowe oraz merytoryczne rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenie województwa lubuskiego, mające służyć powstaniu 25 firm oraz 5 nowych miejsc pracy ramach powstałych działalności.

Dotacje na rozpoczęcie
własnej działalności gospodarczej
dla mieszkanek woj. lubuskiego
Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości

Co daje udział w projekcie Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości?

Uczestniczkom projektu Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości  oferujemy darmowe wsparcie w postaci:
* doradztwa i szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej
* dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gosp. w wys. do 24 000 zł
* 6 miesięcznego pomostowego wsparcia finansowego, od dnia rozpoczęcia działalności, w wysokości 1000 zł na miesiąc,/z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy w przypadku zatrudnienia pracownika/
* 6 miesięcznego pomostowego wsparcia doradczego

Działalność gospodarcza założona w ramach projektu Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości będzie musiała być utrzymana przez min. 12 miesięcy.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby, które spełniają łącznie poniższe kryteria:
– kobiety z niepełnosprawnościami
– osoby bierne zawodowo
– ukończony 30 rok życia
– zamieszkujące (zgodnie z Kodeksem Cywilnym, a więc uczące się, pracujące lub zamieszkujące) na terenie województwa lubuskiego w następujących w powiatach: krośnieńskim, nowosolskim, wschowskim, żagańskim lub zielonogórskim (ziemskim – z wyłączeniem Zielonej Góry).
Dofinansowania nie mogą otrzymać osoby, które prowadziły działalność w ciągu ostatnich 12 miesięcy (liczonych od dnia przystąpienia do projektu) lub kiedykolwiek skorzystały ze wsparcia na rozpoczęcie działalności gosp. finansowanego z  EFS.

Kto może wziąć udział
w projekcie
Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości?

 

 

 

 

Trwa nabór wniosków
do udziału w projekcie
Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości!

Aplikuj!


Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń 68 451 32 67 oraz 575 137 444
lub wyślij e-mail na: karolina.kapala@grupaprofesja.com

Biuro Projektu Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości
ul. Świętej Jadwigi 1/204
65-065 Zielona Góra