Lubuska Agencja Pracy

Lubuska Agencja Pracy”, nr projektu: POWR.01.02.01-08-0031/18 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.
Kwota dofinansowania z UE:  940 019,06 zł

Celem projektu Lubuska Agencja Pracy jest wsparcie osób młodych w wieku 18- 29 lat, niepełnosprawnych oraz biernych zawodowo (niezarejestrowanych w PUP) z woj. lubuskiego w aktywizacji zawodowo- edukacyjnej. Projekt obejmuje realizację kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników, które będą prowadziły do zdobycia kwalifikacji/ kompetencji, zakończonych stażami zawodowymi.

Dobre wsparcie
na dobry start!

Do kogo kierowany jest  projekt
Lubuska Agencja Pracy? 

Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18- 29 lat, niepełnosprawnych oraz biernych zawodowo (niezarejestrowanych w PUP) z woj. lubuskiego.

Uczestnikom projektu oferujemy bezpłatne wsparcie, które obejmuje;

 • spotkania doradcze wraz z opracowaniem indywidualnego planu działania dla każdego z uczestników,
 • spotkania z pośrednikiem pracy oraz job coach,
 • darmowe kursy zawodowe,
 • stypendium szkoleniowe
 • płatne 5 miesięczne staże zawodowe
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże
 • catering podczas trwania szkoleń

Z czego mogą skorzystać uczestnicy projektu
Lubuska Agencja Pracy?

Jakie są warunki uczestnictwa w projekcie
Lubuska Agencja Pracy?

W projekcie Lubuska Agencja Pracy mogą wziąć udział:

 • osoby w wieku 18- 29 lat,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby bierne zawodowo,
 • mieszkańcy woj. lubuskiego w tym miast średnich: Międzyrzecz, Nowa Sól, Słubice, Żagań, Żary, Świebodzin

Należy spełniać łącznie wszystkie kryteria.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie Lubuska Agencja Pracy
zapraszamy do Biura Projektu, które znajduje się w Zielonej Górze

ul. Świętej Jadwigi 1/204 (65-065 Zielona Góra)
Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego i mailowego:
tel. +48 68 451 32 67 oraz +48 575 137 444
e-mail: karolina.kapala@grupaprofesja.com

Chcesz wiedzieć więcej o projekcie
Lubuska Agencja Pracy?
Skontaktuj się z nami!