16grudzień

W dniu 9.10.2019r nasz team Badań i Rozwoju wybrał się na konferencję JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprise). Inicjatywa ta jest formą pomocy mikro, małym i średnim firmom, która odchodzi od tradycyjnych dotacji na rzecz zwrotnej pomocy finansowej- kredytów, poręczeń i pożyczek. JEREMIE ma za zadanie pomóc przedsiębiorstwom, których instytucje finansowe nie mogą finansować albo wymagają spełnienia dodatkowych, często trudnych warunków. Wsparcie mogą otrzymać także start-upy. Projekt JEREMIE 2 to kontynuacja inicjatywy JEREMIE, wdrażanej w latach 2007-2013.

Projekt JEREMIE 2

Konferencja dotyczyła również dofinansowania do szkoleń i kursów dla Przedsiębiorców i Pracowników MŚP z subregionu poznańskiego, w wieku 50 +. Projekt „Usługi rozwojowe” pozwala na adaptację do zmian gospodarczych, wykorzystania nowych technologii lub podnoszenia kwalifikacji dostosowanych do potrzeb pracodawcy.