Dlaczego indywidualne programy rozwojowe są tak skuteczne?

}

Ze względu na cykliczność i długofalowość. Klient ma możliwość spotykania się z coachem przez dłuższy okres czasu co pozwala na weryfikację nabytych umiejętności, systematyczne utrwalanie kompetencji i ustalanie dalszego rozwoju na bieżąco.

&

Indywidualne programy rozwojowe wykorzystują metody coachingu i mentoringu. Klient pracuje indywidualnie z coachem na podstawie wspólnie ustalonego celu i programu spotkań.

Zadania domowe i praca między sesjami. Na życzenie Klient dostaje zadania do wykonania między sesjami, co pozwala na jeszcze lepsze wykorzystanie procesu rozwojowego.

Dopasowane indywidualnie z możliwością zmiany kierunku. Zarówno klient, jak i coach, skupiają się na określonym celu, jednak niekiedy w procesie okazuje się, iż potrzeba jest modyfikacji programu spotkań. Indywidualne programy rozwojowe dają na to przestrzeń.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY INDYWIDUALNĄ PRACĄ NAD SWOIM ROZWOJEM? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI?


 • Lepsze zarządzanie organizacją, zespołami.
 • Podniesienie poczucia własnej wartości.
 • Lepsze zarządzanie finansami w organizacji.
 • Większa wiara w siebie i swoje możliwości.
 • Lepsze budowanie relacji biznesowych i osobistych.
 • Uwolnienie własnego potencjału, uświadomienie sobie mocnych stron
  i budowanie na nich przewagi konkurencyjnej.
 • Praca z poczuciem utknięcia w miejscu.


 • Umiejętne zarządzanie finansami osobistymi.
 • Lepsze planowanie i wyznaczanie celów.
 • Poprawa własnego stanu zdrowia.
 • Poszukiwanie w sobie kreatywności i misji życiowej.
 • Analiza własnych blokad, przyczyn występowania nadmiernego stresu lub frustracji.
 • Otwarcie się na zmianę.
 • Praca nad własną efektywnością w życiu zawodowym i osobistym.
 • Stres i wypalenie zawodowe, praca nad wzrostem odporności psychicznej i energii do działania.