Termin realizacji: 01.10.2016 r. – 31.05.2017 r.

Obszar realizacji: województwo pomorskie, powiaty bytowski, chojnicki, człuchowski, kościerski, kwidzyński, malborski i słupski

Rekrutacja: zakończona

Udział w projekcie: Nieodpłatny

Finansowanie: 

Projekt realizowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programy Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 7: Włączanie społeczne, Działania 07.01. Aktywna integracja Poddziałanie 07.01.02. Aktywna integracja – projekty konkursowe, finansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 1 399 878,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 329 884,10 zł

Profesjonalne doradztwo personalne = zatrudnienie