17październik

W Profesji większość to kobiety. W historii firmy było kilku mężczyzn, ale jakoś długo miejsca nie zagrzali. Czy to efekt walki o równouprawnienie?

Maria Bielicka: Dlaczego w pani firmie pracuje tylko jeden mężczyzna?

Dominika Flaczyk, prezeska Grupy Kapitałowej Profesja: Trudno powiedzieć, daję jednakowe szanse mężczyznom i kobietom. Przy naborze pracowników brane są pod uwagę przede wszystkim umiejętności i kompetencje, a nie płeć. Ale trzeba przyznać, że nasza struktura zatrudnienia ma wiele zalet: mamy podobny styl pracy, łatwiej nam się zintegrować, poczuć bezpiecznie. To ciekawe, bo przecież naukowe koncepcje zarządzania mówią, że różnorodność pod względem płci i wieku jest korzystna. Dlaczego u nas jest inaczej? Sama długo się nad tym zastanawiałam. Myślę, że mężczyźni gorzej znoszą pracę w firmie zarządzanej przez kobiety, a tu wśród kadry zarządzającej jest nas aż jedenaście. Muszę też zaznaczyć, że mówimy o pracownikach etatowych. Na zleceniu pracuje u nas wielu mężczyzn – trenerów, coachów, wykładowców, mężczyźni piszą też projekty.

Cały wywiad w wersji internetowej dostępny jest na stronie: