16marzec
Szanowni Państwo!

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, spowodowaną wirusem COVID-19 i w trosce o bezpieczeństwo zarówno uczestników projektów jak i kadry, informujemy, że nastąpiły zmiany organizacyjne w sposobie działania Grupy Profesja.

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa, dostosowaliśmy się do zaleceń WHO i Ministerstwa Zdrowia i zespół odpowiedzialny za rekrutacje i szkolenia przeszedł na tryb pracy zdalnej. Zapewniamy, że jesteśmy do dyspozycji, realizujemy aktualne i jesteśmy gotowi na przyjmowanie nowych zleceń w obszarze rekrutacji i szkoleń.

W przypadku realizowanych projektów unijnych również podjęliśmy środki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa. Dostosowaliśmy się do zaleceń WHO i Ministerstwa Zdrowia, zmieniając terminy realizacji zajęć lub proponując Państwu inną ich formę (z wykorzystaniem narzędzi on-line). Jednocześnie zapewniamy, że wszystkie zajęcia, które zostały aktualnie zawieszone odbędą się w późniejszym terminie.

Informujemy, iż nie odnotowaliśmy dotychczas żadnego przypadku zachorowania wśród uczestników ani wśród pracowników Grupy Profesja i podjęte kroki są działaniami prewencyjnymi.

W razie potrzeby nasi pracownicy pełnią dyżury telefoniczne, w przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorami poszczególnych projektów (mail lub telefon).

Działalność biur został ograniczona dla bezpieczeństwa kardy (w biurach pełnione są dyżury – jednak prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa i skorzystanie z kontaktu telefonicznego).