Nowe kompetencje TIK – nowe możliwości

Nowe kompetencje TIK – nowe możliwości

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9: Wysoka jakość edukacji, Działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego, finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Grupa Profesja jest głównym realizatorem projektu Nowe kompetencje TIK – nowe możliwości.

Za darmo i z certyfikatem! Kurs komputerowy od podstaw!

Nowe kompetencje TIK – nowe możliwości to darmowe szkolenia komputerowe zakończone egzaminem GCCE.  GCCE Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych (z ang. Global Certification Centre Examination) wyznacza standard kompetencji użytkowników technologii informatycznych na różnych poziomach. To szansa dla osób, które nie mogę pozwolić sobie na płatną naukę, aby podnieść swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Uczestnicy uzupełnią braki w swoim CV i zwiększą szansę na przyszłe zatrudnienie.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby wziąć udział w projekcie Nowe kompetencje TIK-nowe możliwości?

W kursie mogą wziąć udział osoby zatrudnione, bezrobotne oraz bierne zawodowe, które ukończyły 25 rok życia i mieszkają na terenie jednego z powiatów: nyskiego, brzeskiego, namysłowskiego, prudnickiego, krapkowickiego, kluczborskiego, oleskiego, strzeleckiego.

Na jakim poziomie będzie prowadzony kurs i co obejmuje?

Kurs komputerowy będzie realizowany na poziomie A- podstawowym, w dwóch wymiarach czasowych: 60 i 100 godzin, w zależności od potrzeb i możliwości uczestników danej grupy.

Zajęcia będą odbywały się w dni robocze i/lub w weekendy, o czym decydują uczestnicy szkoleń.

Tematykę kursu wyznaczają standardy GCCE i rama kompetencji informacyjno-komunikacyjnych – Digital Competence Framework. Kurs podzielono na 5 modułów, które obejmują obszary takie jak:

  • Informacja
  • Komunikacja
  • Tworzenie Treści
  • Bezpieczeństwo
  • Rozwiązywanie problemów

W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 20 edycji certyfikowanych kursów komputerowych ECCC dla 200 osób łącznie (średnio około 10 osób w ramach każdej z edycji).

Kurs kończy się uznanym egzaminem komputerowym ECCC.

Chcę wziąć udział w projekcie
Nowe kompetencje TIK-nowe możliwości, co muszę zrobić?

Jeżeli mieszkasz na terenie województwa opolskiego (na terenie wskazanego powyżej powiatu), masz ukończone 25 lat, jesteś osobą bezrobotną/bierną zawodowo, niezatrudnioną możesz:
a) zgłosić się osobiście do biura projektu
b) skontaktować się telefonie pod numerem 577 666 854c) zgłosić się mailowo, poprzez wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres projekty@grupaprofesja.com

Jak skontaktować się z biurem projektu Nowe kompetencje TIK-nowe możliwości?

Zapraszamy do kontaktu!

Grupa Profesja
ul. Sieradzka 4c
60-163 Poznań
Biuro projektu czynne jest od poniedziałku,do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00
projekty@grupaprofesja.com
577 666 584

DOKUMENTY DO POBRANIA

Formularz-zgłoszeniowy
Ankieta badania luk kompetencyjnych
Oświadczenie uczestnika projektu
Regulamin warunków uczestnictwa w projekcie
Regulamin rekrutacji
Aneks 1

Nowe kompetencje TIK – nowe możliwości