Realizator: Fundacja Partycypacji Społecznej + Profesja

Termin realizacji: 01.01.2017 – 30.06.2018

Obszar realizacji: województwo pomorskie

Oferujemy: szkolenia, kursy, staż (stypendium 1500zł/mc)

Zapraszamy do udziału w projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej.

Projekt skierowany jest do:

– osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

– zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego,

– biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu,

– w wieku od 20 do 29 lat.

Cel projektu

Celem projektu są działania pobudzające osoby młode do pracy, samodzielności i odpowiedzialności za swój rozwój edukacyjno-zawodowy, a także aktywizację zawodową oraz dążenie do poprawy sytuacji na rynku pracy oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia 52 młodych osób z niepełnosprawnością ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w wieku od 20 do 29 lat, zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego, biernych zawodowo, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu. Celem projektu jest również stopniowa i trwała integracja uczestnika projektu z rynkiem pracy lub systemem edukacji.

Rekrutacja do projektu składa się z dwóch etapów:

  1. Weryfikacja kryteriów formalnych (analiza formularzy aplikacyjnych),
  2. Rozmowa kwalifikacyjna

Formy wsparcia

W ramach projektu oferujemy:

– indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (3 godziny/uczestnika),

– indywidualne spotkania z psychologiem (2 godziny/uczestnika),

– indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy (2 godziny/uczestnika),

– indywidualne spotkania z coachem (3 godziny/uczestnika),

– warsztaty grupowe (+ catering na zajęciach + zwrot kosztów na zajęcia 28zł/uczestnika za 1 dzień zajęć, możliwa także opieka nad dzieckiem lub osobą zależna w trakcie zajęć dla około 5 uczestników projektu):

  • Profiling (2 dni)
  • Kompetencje społeczne (2 dni)
  • Zdrowie emocjonalne (1 dzień)
  • Gender (1 dzień)

– kursy zawodowe (+ zwrot kosztów dojazdu na szkolenie zawodowe do wysokości 50zł, możliwa także opieka nad dzieckiem lub osoba zależną w trakcie zajęć dla około 5 uczestników projektu),

– 5-miesięczny staż ze stypendium szkoleniowym 1500zł/mc (+ zwrot kosztów dojazdu na staż do wysokości 50zł/mc),

– proces coachingowy – Uczestnicy odbędą proces coachingowy w trakcie trwania stażu (2 x mc w okresie 5 miesięcy).

Kontakt

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr 574 741 888 lub  malgorzata.pluto@fundacja-spoleczna.pl

Dokumenty

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie uczestnika
Regulamin rekrutacji
Regulamin warunków uczestnika
Umowa o uczestnictwo w projekcie

Nie zwlekaj, bo najlepszy czas na działanie jest TERAZ!