Termin realizacji: 01.01.2017 – 31.05.2018

Obszar realizacji: województwo pomorskie

Rekrutacja: zakończona

Udział w projekcie: Nieodpłatny

Finansowanie: 

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Numer i nazwa Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nie zwlekaj, bo najlepszy czas na działanie jest teraz! Młodzi niepełnosprawni aktywni na rynku pracy