Termin realizacji: 01.01.2016-31.07.2017

Obszar realizacji: województwo wielkopolskie

Rekrutacja: zakończona

Udział w projekcie: Nieodpłatny

Finansowanie:

Projekt realizowany w partnerstwie: Centrum Edukacji i Innowacji Sp. z o.o. (Lider) – Profesja (Partner Krajowy) – Vereins zur sozialen und beruflichen Integration (VSBI) e.V. (Parter Zagraniczny).  Wartość dofinansowania z UE: 1 357 890,64zł

Młodzi w mobilności