25wrz.
Międzynarodowa współpraca się opłaca! Profesja Operatorem Grantu o wartości 10 mln PLN

Doświadczenie i profesjonalizm Profesji w realizacji projektów unijnych zostały docenione przez Centrum Projektów Europejskich.

Prezes Profesji Dominika Flaczyk oraz Dyrektor Centrum Projektów Europejskich dr Leszek Jan Buller podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Międzynarodowa współpraca się opłaca” (numer naboru POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17).

Profesja została Operatorem grantu o łącznej wartości 10 000 000,00 zł

W ramach projektu będziemy przydzielać granty na rozszerzenie projektów o komponent ponadnarodowy instytucjom, które prowadzą już projekty w ramach POWER lub RPO w zakresie celów tematycznych 8-11.

Podmioty z Polski będą miały możliwość nawiązania współpracy z instytucjami ze wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz wypracowania i wdrożenia nowych rozwiązań.

Cieszymy się, że możemy realizować pierwszy tego rodzaju projekt grantowy w Polsce i wspierać współpracę międzynarodową.

Szczegóły na stronie projektu Międzynarodowa współpraca się opłaca