Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości

Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości

Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Dofinansowanie projektu z UE:  1 100 049,60 zł

Dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
dla mieszkańców woj. lubuskiego

Celem projektu Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości jest wsparcie postaw kreatywnych i przedsiębiorczych oraz pomoc w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej.


W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają poniższe kryteria:

 • status osoby z niepełnosprawnościami oraz bezrobotnej/biernej zawodowo
 • ukończone 30 lat,
 • miejsce zamieszkania: województwo lubuskie, podane poniżej powiaty

Cel będzie realizowany poprzez wsparcie finansowe (do 24 tysięcy złotych bezzwrotnej dotacji) oraz merytoryczne (szkolenia z przedsiębiorczości, pomoc w napisaniu biznes planu itp.) rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenie województwa lubuskiego.

Co daje udział w projekcie Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości?

Uczestnikom projektu Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości  oferujemy bezpłatne wsparcie w postaci:

 • doradztwa i szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej
 • dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gosp. w wys. do 24 000 zł
 • 6 miesięcznego pomostowego wsparcia finansowego, od dnia rozpoczęcia działalności, w wysokości 1000 zł na miesiąc, z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy w przypadku zatrudnienia pracownika
 • 6 miesięcznego pomostowego wsparcia doradczego

Działalność gospodarcza założona w ramach projektu Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości będzie musiała być utrzymana przez min. 12 miesięcy.

Kto może wziąć udział w projekcie Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości?

W projekcie mogą uczestniczyć osoby, które spełniają łącznie poniższe kryteria:
– posiadają orzeczenie o niepełnosprawności
– są bezrobotne lub bierne zawodowo
– mają ukończony 30 rok życia
– zamieszkują (zgodnie z Kodeksem Cywilnym, a więc uczące się, pracujące lub zamieszkujące) na terenie województwa lubuskiego w następujących w powiatach:

 • krośnieńskim,
 • nowosolskim,
 • wschowskim,
 • żagańskim,
 • międzyrzecki,
 • strzelecko-drezdenecki,
 • sulęciński
 • zielonogórskim (ziemskim – z wyłączeniem Zielonej Góry).

Dofinansowania nie mogą otrzymać osoby, które prowadziły działalność w ciągu ostatnich 12 miesięcy (liczonych od dnia przystąpienia do projektu) lub kiedykolwiek skorzystały ze wsparcia na rozpoczęcie działalności gosp. finansowanego z  EFS.

Trwa nabór wniosków do udziału w projekcie
Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń 61 662 11 60 oraz 783 707 000
lub wyślij e-mail na: lubuskie@grupaprofesja.com

Biuro Projektu Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości
ul. Świętej Jadwigi 1/204
65-065 Zielona Góra
Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku od 9.00 do 15.00

Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, dotyczące projektu Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości,
które odbędzie się 11 czerwca 2019 w Gorzowie Wielkopolskim.
Miejsce spotkanie: Przychodnia MediRaj, ul. Górczyńska 17, Gorzów Wielkopolski
(obiekt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami)
Godzina: 10:00
Wstęp wolny!
Spotkanie jest bezpłatne, ale zachęcamy do zgłoszenia udziału.

Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, dotyczące projektu Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości, które odbędzie się 5 czerwca 2019 w Krośnie Odrzańskim.

Miejsce spotkanie: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piastów 10H, Krosno Odrzańskie, pokój nr 5 (obiekt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami)

Godzina: 10:00
Wstęp wolny!

Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości

AKTUALNOŚCI Z PROJEKTU

Uprzejmie informujemy, że w dniach 24.12.2020-02.01.2021 biuro projektu ,,Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości” będzie nieczynne. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 577 666 854.

06.05.2020

Uprzejmie informujemy, że opublikowaliśmy listę osób, którym przyznano przedłużone wsparcie pomostowe finansowe.

 1. LFP gr.1_2019/10
 2. LFP/GR.II/2019/6
 3. LFP gr.1_2019/15
 4. LFP gr.1_2019/7
 5. LFP/GR.II/2019/10
 6. LFP/GR.II/2019/12
 7. LFP/GR.II/2019/7
 8. LFP/GR.II/2019/2
 9. LFP gr.1_2019/4
 10. LFP/GR.II/2019/9
 11. LFP gr.1_2019/5
 12. LFP/GR.II/2019/5
 13. LFP gr.1_2019/8

21.04.2020

Uprzejmie informujemy o możliwości ubiegania się o wsparcie dla firm oferowane w ramach programów rządowych tzw „Tarcza Antykryzysowa”, a w  szczególności do zwalniania ze składek ZUS oraz ubiegania się o formy finansowe np. mikropożyczki. Informacje na temat możliwości zamieszczają właściwe dla Państwa urzędy pracy, ZUS oraz strona www.gov.pl.  Ponadto uzyskanie wsparcia w ramach „Tarczy Antykryzysowej” nie powoduje braku możliwości ubiegania się o przedłużone wsparcie pomostowe, należy jedynie pamiętać, że wsparcie z dwóch źródeł nie może być przeznaczane na pokrywanie tych samych wydatków np. przy zwolnieniu ze składek ZUS, wsparcie pomostowe musi być przeznaczone na inne wydatki.

16.03.2020

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01.04.2020 rozpoczynamy nabór wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe. Osobom, którym to wsparcie zostanie przyznane, będzie wypłacone wyrównanie od miesiąca w którym zakończyło się podstawowe wsparcie pomostowe.

02.10.2019

Informacja dla gr. I i II : Uprzejmie informujemy, że termin składania odwołań od oceny merytorycznej wniosków upływa 07.10.2019 r.

27.09.2019

Uprzejmie informujemy, że opublikowaliśmy listę rankingową oceny merytorycznej wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej – grupa II

Dokumenty do pobrania:
LISTA RANKINGOWA oceny merytorycznej wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej – II GRUPA

31.08.2019

Uprzejmie informujemy, że opublikowaliśmy listę rankingową

oceny merytorycznej wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej – grupa I

Dokumenty do pobrania:

LISTA RANKINGOWA oceny merytorycznej wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej – I GRUPA

30.08.2019

Informacja dla grupy II
Uprzejmie informujemy , że w dniach 31.08.2019 r. – 27.09.2019 r. dokonywana jest ocena złożonych wniosków o udzielenie wsparcia finansowego wraz z biznesplanami przez Komisję Oceny Wniosków.
Lista rankingowa pojawi się na stronie projektu najpóźniej 01.10.2019 r.

16.08.2019

Informacja dla grupy II
Uprzejmie informujemy, że ostateczny termin składania BIZNESPLANÓW upływa 30.08.2019 r.

03.08.2019

Informacja dla grupy I

Uprzejmie informujemy, że w dniach 03.08.2019 r. – 03.09.2019 r. dokonywana jest ocena złożonych wniosków o udzielenie wsparcia finansowego wraz z biznesplanami przez Komisję Oceny Wniosków.

Lista rankingowa pojawi się na stronie projektu najpóźniej 03.09.2019 r.

01.08.2019

Uprzejmie informujemy, że dostępne już są harmonogramy spotkań z doradcą zawodowym, indywidualnych konsultacji BP
oraz zajęć grupowych ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI dla grupy II.

Dokumenty do pobrania:
HARMONOGRAM – zajęcia grupowe ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
HARMONOGRAM – konsultacje indywidualne BP
HARMONOGRAM – doradztwo zawodowe

01.08.2019

Informacja dla grupy II

Uprzejmie informujemy, że opublikowaliśmy listę rankingową osób przyjętych do drugiej grupy projektu Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości.

Dokumenty do pobrania:
LISTA RANKINGOWA przyjętych do projektu – II grupa

19.07.2019

Informacja dla grupy I

Uprzejmie informujemy, że ostateczny termin składania BIZNESPLANÓW upływa 02.08.2019 r.

26.06.2019

Informacja dla grupy I

Uprzejmie informujemy, że dostępne już są harmonogramy spotkań z doradcą zawodowym, indywidualnych konsultacji BP
oraz zajęć grupowych ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI dla grupy I.

Dokumenty do pobrania:
HARMONOGRAM – doradztwo zawodowe
HARMONOGRAM – zajęcia grupowe ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
HARMONOGRAM – konsultacje indywidualne BP

26.06.2019

Uprzejmie informujemy, że opublikowaliśmy listę rankingową osób przyjętych
do pierwszej grupy projektu Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości.

Dokumenty do pobrania:
LISTA RANKINGOWA przyjętych do projektu – I grupa

19.06.2019

W związku z realizacją projektu Nr RPLB.06.03.01-08-0023/18  pt. „Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020: Oś 6. Regionalny rynek pracy, Działanie 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia, Poddziałanie 6.3.1. Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi doradztwa z zakresu marketingu, zgodnie z  przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku

19.06.2019

W związku z realizacją projektu Nr RPLB.06.03.01-08-0023/18  pt. „Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020: Oś 6. Regionalny rynek pracy, Działanie 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia, Poddziałanie 6.3.1. Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi doradztwa z zakresu księgowo-kadrowego, zgodnie z  przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku

19.06.2019

W związku z realizacją projektu Nr RPLB.06.03.01-08-0023/18  pt. „Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020: Oś 6. Regionalny rynek pracy, Działanie 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia, Poddziałanie 6.3.1. Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi doradztwa prawnego, zgodnie z  przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku

Dokumenty do pobrania

Regulamin rekrutacji uczestników
Formularz rekrutacyjny
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU – obowiązek informacyjny
Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości_dokumenty do pobrania

Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości