16grudzień

Warsztaty, które odbyły się w dniach 20 i 21 listopada 2019r, miały na celu przedstawienie i omówienie z Uczestnikami rozwiązań i narzędzi wypracowanych w ramach Projektu:
DUAL. Ponadnarodowa współpraca w kierunku wspierania kształcenia dualnego w placówkach szkolenia i kształcenia dualnego.

Kształcenie dualne
Zdjęcie ze strony: edunet-poland.pl

Czym jest kształcenie dualne?

Kształcenie dualne jest oparte na współpracy dwóch podmiotów: szkoły zawodowej i przedsiębiorstwa. Dzielą one między siebie powinności związane z kształceniem uczniów. Wiedzę teoretyczną nabywają w szkole, natomiast firma bierze odpowiedzialność za kształcenie praktyczne. Uczniowie w miejscu pracy spędzają kilka dni w tygodniu, gdzie wykonują podobne zadania do tych w przyszłości.

Celem projektu jest chęć wdrożenia kształcenia dualnego oraz wsparcie doradztwa zawodowego w instytucjach szkolenia i kształcenia zawodowego. Intencją jest przysposobienie przez minimum 30 podmiotów, w ciągu 33m-cy realizacji, przy współpracy z partnerem międzynarodowym, nowych rozwiązań i instrumentów, równolegle tworzonych w Polsce i Belgi, co finalnie będzie miało wpływ na lepsze dopasowanie szkolnictwa i kształcenia do potrzeb rynku pracy i pomoże młodzieży powyżej 18 roku życia w nabyciu potrzebnych kwalifikacji zawodowych.

Kształcenie dualne
Zdjęcie ze strony: edunet-poland.pl