07wrz.

We wtorek – 08.09.2020r. w Hotelu Inlonn w Poznaniu, odbyły się konsultacje merytoryczne z Projektu Family Constellation Program, którego realizatorem jest Grupa Profesja.

Uczestnicy projektu wezmą udział w wypracowaniu, testowaniu i wdrożeniu rozwiązania Family Constellation Program, które w realny sposób poprawi funkcjonowanie interwencji w ramach procedury Niebieskiej Karty.

W ramach konsultacji merytorycznych przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej zapoznali się z proponowanymi przez nas rozwiązaniami, oraz wyrazili swoje opinie na ich temat, a także podzielili się swoimi potrzebami odnośnie przyszłych działań.