Komputerowe ABC – Nowe kompetencje TIK

Komputerowe ABC – nowe kompetencje TIK

Komputerowe ABC – nowe kompetencje TIK projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9: Wysoka jakość edukacji, Działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego, finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Fundacja Partycypacji Społecznej w partnerstwie z Grupą Profesja.

Darmowy kurs komputerowy zakończony certyfikatem ECCC!

Celem projektu “Komputerowe ABC – nowe kompetencje TIK jest podniesienie lub nabycie kluczowych kompetencji w obszarze Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych ( w skrócie TIK) zgodnych z ramą DIGICOMP. Projekt to niebywała szansa dla 200 mieszkańców województwa opolskiego na pełną integrację społeczną i podniesienie swojej wartości na rynku pracy.

Kto może wziąć udział w projekcie
Komputerowe ABC – nowe kompetencje TIK?

Z darmowych szkoleń komputerowych mogą skorzystać mieszkańcy województwa opolskiego  ( w tym powiaty: nyski, brzeski, namysłowski, prudnicki, karpkowicki, kluczborski, oleski, strzelecki), którzy ukończyli 25 rok życia oraz posiadają status osoby: bezrobotnej, biernej zawodowo lub niezatrudnionej.   Do udziału w projekcie zachęcamy szczególnie osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, mieszkańców obszarów wiejskich, osoby długotrwale pozostające bez zatrudnienia/ bezrobotne, nieaktywne zawodowo, osoby z niepełnosprawnościami, osoby posiadające niskie kwalifikacje, osoby z gospodarstwa domowego, w którym jest 1 osoba dorosła i dzieci na utrzymaniu lub osoby z gospodarstwa domowego bez osób pracujących.

Kurs jest w pełni darmowy i uczy konkretnego wykorzystania komputera i Internetu.

Co obejmuje kurs komputerowy, realizowany w ramach projektu Komputerowe ABC – nowe kompetencje TIK?

Kurs komputerowy daje wiedzę i praktyczne umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem.

Tematyka kursu będzie realizowana zgodnie ze standardem GCCE i ramą kompetencji informacyjno-komunikacyjnych – Digital Competence Framework w następującym zakresie:

  • MODUŁ /OBSZAR 1 – INFORMACJA
  • MODUŁ /OBSZAR 2 – KOMUNIKACJA
  • MODUŁ /OBSZAR 3 – TWORZENIE TREŚCI
  • MODUŁ /OBSZAR 4 – BEZPIECZEŃSTWO
  • MODUŁ /OBSZAR 5 – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 20 edycji certyfikowanych kursów komputerowych GCCE dla 200 osób łącznie (średnio około 10 osób w ramach każdej z edycji).

Kursy komputerowe będą realizowane na poziomach:

  • A – podstawowym, 10 grup szkoleniowych w wymiarze 60 h/grupę  (3 moduły po średnio 20 h każdy)
  • A – podstawowym, 10 grupy szkoleniowe w wymiarze 100 h/grupę  (5 modułów po  średnio 20 h każdy)

Po zakończeniu każdego z modułów lub na zakończenie wszystkich, zostanie przeprowadzony egzamin GCCE, weryfikujący wiedzę Uczestniczek/ków uzyskaną podczas szkolenia.

Zajęcia szkoleniowe będą odbywały się w dni robocze i/lub weekendy (w zależności od analizy potrzeb szkoleniowych grupy).

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w projekcie Komputerowe ABC – nowe kompetencje TIK?

Mieszkańców województwa opolskiego, zainteresowanych udziałem w kursie, którzy mają ukończone 25 lat oraz status osoby bezrobotnej, biernej zawodową lub niezatrudnionej zachęcamy do wypełnienia formularza aplikacyjnego oraz odesłanie go na adres projekty-wlkp@fundacja-spoleczna.pl.

Chcesz wiedzieć więcej o projekcie
Komputerowe ABC – nowe kompetencje TIK?
Skontaktuj się z nami!

Zapraszamy do biura projektu!

FUNDACJA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
ul. Sieradzka 4c
60-163 Poznań
Fundacja jest czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00
projekty.wlkp@fundacja-spoleczna.pl
+48 61 662 11 60

DOKUMENTY DO POBRANIA

Formularz zgłoszeniowy
Ankieta badania luk kompetencyjnych
Regulamin_rekrutacji
Regulamin_warunków uczestnictwa
Oświadczenie uczestnika projektu

Komputerowe ABC – Nowe kompetencje TIK