Zapraszamy kobiety zainteresowane otworzeniem własnej działalności gospodarczej do udziału w projekcie.

Projekt skierowany jest do:

 • 48 kobiet,
 • Niepracujących,
 • W wieku od 30 roku życia,
 • Zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego w powiecie bytowskim, gminy: Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Lipnica, Miastko, Parchowo, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie,
 • Z projektu wyłączone są osoby, które posiadały aktywny wpis CEIDG, KRS lub prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Formy wsparcia

W ramach projektu oferujemy:

 • Szkolenie ABC przedsiębiorczości przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Szkolenia tematyczne:
  • Wizerunek – jak zadbać o swój PR i Personal Branding, czyli strategia budowania marki osobistej,
  • Work life balance – zdrowy organizm – zdrowe przedsiębiorstwo,
  • Zewnętrzne rynki zbytu – plan rozwoju eksportu,
  • Wykorzystanie mediów społecznościowych w promocji firmy,
  • Bądź pracodawcą – strategie pozyskiwania i weryfikacji pracowników,
  • Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorstw,
 • Indywidualne konsultacje ze specjalistami z zakresu:
  • Budowane świadomości marki,
  • Zewnętrzne możliwości rozwoju, nowe profile działalności i rynki zbytu,
  • Doradztwo branżowe
 • Dotację 24 000zł na założenie własnej działalności gospodarczej,
 • Wsparcie finansowe pomostowe przez 6 miesięcy w wysokości 1 300zł/mc, możliwe także dodatkowe wsparcie finansowe pomostowe przez kolejne 6 miesięcy

Harmonogram

W ZWIĄZKU Z WYZNACZENIEM TERMINU SKŁADANIA BIZNESPLANÓW W RAMACH PROJEKTU „KLUB KOBIET PRZEDSIĘBIORCZYCH – KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ROZPOCZĘCIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIECIE BYTOWSKIM” RPPM.05.07.00-22-0143/16 ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ PRZEBIEGEM PROCEDURY OCENY ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW. OBRADY KOW ODBĘDĄ SIĘ W BIURZE PROJEKTY PRZY ULICY 1 MAJA 11/2 W BYTOWIE.

GRUPAOCENA BIZNESPLANÓWTERMIN OBRAD KOMISJI OCENY WNIOSKÓWOKRES ODWOŁAWCZY OCENA ODWOŁAŃTERMIN OBRAD KOMISJI OCENY WNIOSKÓW(PO ODWOŁANIACH)
I.06.03.2017 – 24.03.201724.03.201727.03.2017 – 04.04.201705.04.2017-13.04.201713.04.2017
II.27.03.2017 – 14.04.201714.04.201718.04.2017 – 26.04.201727.04.2017-05.05.201705.05.2017
III.18.04.2017 – 09.05.201709.05.201710.05.2017 – 17.05.201718.05.2017-26.05.201726.05.2017

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA
OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW
O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO 
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Kontakt

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Klub Kobiet Przedsiębiorczych

Aktualności z projektu

Aktualizacja 16.01.2018

LISTA RANKINGOWA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO (wnioski złożone od 01.11.2017 r. do 31.12.2017)

Aktualizacja 10.01.2018

W dniu 15.01.2018r. odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków ws. przyznawania przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego ( ocena wniosków złożonych od 01.11.2017 – 31.12.2017)Lista rankingowa pojawi się na stronie projektu 16.01.2018r.

Aktualizacja

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Aktualizacja 11.12.2017

LISTA RANKINGOWA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Aktualizacja 8.12.2017

W dniu 09.12.2017 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków ws. przyznawania przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego.
Lista rankingowa pojawi się na stronie projektu w dniu 11.12.2017 r.

Aktualizacja 09.10.2017

Dokumenty do pobrania:

Wzór naklejek do oznaczenia zakupów

Wzór naklejek do oznaczenia zakupów-do edycji

Oznaczenie zakupów

Oznaczenie firmy

Aktualizacja 13.07.2017

Naklejki

Aktualizacja 11.07.2017

W związku z realizacją projektu nr RPWP.07.01.02-30-0051/15 pt.: „Chcemy pracować! – projekt aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie kursów zawodowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Aktualizacja 29.05.2017

Informacja dla grupy 3: OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ – III GRUPA

Aktualizacja 10.05.2017

Informacja dla grupy 3: LISTA RANKINGOWA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Aktualizacja 08.05.2017

Informacja dla grupy 2: OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Informacja dla grupy 1: OSTATECZNA LISTA RANKINGOWADo dnia  05.05.2017 należy złożyć wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego. Osoby zainteresowane mogą rozpocząć procedurę zakładania działalności gospodarczej.

Informacja dla grupy 2: LISTA RANKINGOWA

Dokumenty

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – aktualizacja

Wzór umowy poręczenia.

Karta oceny merytorycznej wniosku Uczestnika projektu o przyznanie przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego

Klub Kobiet Przedsiębiorczych