KLUB KOBIET PRZEDSIĘBIORCZYCH – KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ROZPOCZĘCIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIECIE SŁUPSKIM, CZŁUCHOWSKIM I CHOJNICKIM

Realizatorzy: Fundacja Partycypacji Społecznej

Termin realizacji: 01.10.2016 – 31.03.2018

Obszar realizacji: województwo pomorskie, powiat słupski, gminy: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Potęgowo, Smołdzino, powiat człuchowski: Człuchów – gmina, Koczała, Przechlewo, Rzeczenica, Czarne – miasto i gmina, Debrzno, powiat chojnicki – Konarzyny, Brusy, Czersk i Chojnice – gmina

Oferujemy: szkolenia, doradztwo, dotacje na założenie działalności gospodarczej(24 000zł), pomostowe wsparcie finansowe (1 300zł/mc)

Zapraszamy kobiety zainteresowane otworzeniem własnej działalności gospodarczej do udziału w projekcie.

Projekt skierowany jest do:

  • 48 kobiet,
  • Niepracujących,
  • W wieku od 30 roku życia,
  • Zamieszkałych na terenie powiatu słupskiego, gminy: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Potęgowo, Smołdzino, powiatu człuchowskiego (Człuchów – gmina, Koczała, Przechlewo, Rzeczenica, Czarne – miasto i gmina, Debrzno), powiatu chojnickiego (Konarzyny, Brusy, Czersk, Chojnice – gmina)
  • Z projektu wyłączone są osoby, które posiadały aktywny wpis CEIDG, KRS lub prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

W ramach projektu oferujemy:

  • Szkolenie ABC przedsiębiorczości przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej,
  • Szkolenia tematyczne:

– Wizerunek – jak zadbać o swój PR i Personal Branding, czyli strategia budowania marki osobistej,

– Work life balance – zdrowy organizm – zdrowe przedsiębiorstwo,

– Zewnętrzne rynki zbytu – plan rozwoju eksportu,

– Wykorzystanie mediów społecznościowych w promocji firmy,

– Bądź pracodawcą – strategie pozyskiwania i weryfikacji pracowników,

– Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorstw,

  • Indywidualne konsultacje ze specjalistami z zakresu:

– Budowane świadomości marki,

– Zewnętrzne możliwości rozwoju, nowe profile działalności i rynki zbytu

– Doradztwo branżowe

  • Dotację 24 000zł na założenie własnej działalności gospodarczej,
  • Wsparcie finansowe pomostowe przez 6 miesięcy w wysokości 1 300zł/mc, możliwe także dodatkowe wsparcie finansowe pomostowe przez kolejne 6 miesięcy

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Załącznik Nr 1 – formularz rekrutacyjny

Załącznik Nr 2 –Karta oceny formalnej

Załącznik Nr 3 – Karta oceny formularza rekrutacyjnego

Załącznik Nr 4 – Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych

Załącznik Nr 5 – Deklaracja uczestnictwa

Załącznik Nr 6 – Wzór oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: Centralny system

Załącznik Nr 7 -Wzór oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbiorów: Regionalny Program Operacyjny  Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – aktualizacja

Aktualizacja 24.03.2018

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA
OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
(wnioski złożone do 28.02.2018 r.)

Aktualizacja 16.03.2018

LISTA RANKINGOWA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO (wnioski złożone do 28.02.2018 r.)

Aktualizacja 18.09.2017

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ – III GRUPA

Aktualizacja 12.09.2017

LISTA RANKINGOWA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ – III GRUPA

Aktualizacja 06.09.2017

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ – I GRUPA
OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ – II GRUPA

Aktualizacja 28.08.2017

LISTA RANKINGOWA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ – I GRUPA
LISTA RANKINGOWA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ – II GRUPA

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Klub Kobiet Przedsiębiorczych – kompleksowe wsparcie w rozpoczęciu działalności gospodarczej w powiecie słupskim, człuchowskim i chojnickim