KLUB KOBIET PRZEDSIĘBIORCZYCH – KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ROZPOCZĘCIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIECIE BYTOWSKIM

Realizatorzy: Fundacja Partycypacji Społecznej

Termin realizacji: 01.10.2016 – 31.03.2018 

Obszar realizacji: województwo pomorskie, powiat bytowski, gminy: Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Lipnica, Miastko, Parchowo, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie

Oferujemy: szkolenia, doradztwo, dotacje na założenie działalności gospodarczej (24 000zł), pomostowe wsparcie finansowe (1 300zł/mc)

Zapraszamy kobiety zainteresowane otworzeniem własnej działalności gospodarczej do udziału w projekcie.

Projekt skierowany jest do:

  • 48 kobiet,
  • Niepracujących,
  • W wieku od 30 roku życia,
  • Zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego w powiecie bytowskim, gminy: Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Lipnica, Miastko, Parchowo, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie,
  • Z projektu wyłączone są osoby, które posiadały aktywny wpis CEIDG, KRS lub prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

W ramach projektu oferujemy:

  • Szkolenie ABC przedsiębiorczości przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej,
  • Szkolenia tematyczne:– Wizerunek – jak zadbać o swój PR i Personal Branding, czyli strategia budowania marki osobistej,– Work life balance – zdrowy organizm – zdrowe przedsiębiorstwo,– Zewnętrzne rynki zbytu – plan rozwoju eksportu,– Wykorzystanie mediów społecznościowych w promocji firmy,– Bądź pracodawcą – strategie pozyskiwania i weryfikacji pracowników,– Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorstw,
  • Indywidualne konsultacje ze specjalistami z zakresu:-Budowane świadomości marki,-Zewnętrzne możliwości rozwoju, nowe profile działalności i rynki zbytu,-Doradztwo branżowe
  • Dotację 24 000zł na założenie własnej działalności gospodarczej,
  • Wsparcie finansowe pomostowe przez 6 miesięcy w wysokości 1 300zł/mc, możliwe także dodatkowe wsparcie finansowe pomostowe przez kolejne 6 miesięcy

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:

Telefoniczny: 575 111 542

E-mailowy: dotacje@fundacja-spoleczna.pl

Projekt jest realizowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działania 07.01. Aktywna integracja Poddziałanie 07.01.02. Aktywna integracja – projekty konkursowe, finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Załącznik Nr 1 – formularz rekrutacyjny

Załącznik Nr 2 –Karta oceny formalnej

Załącznik Nr 3 – Karta oceny formularza rekrutacyjnego

Załącznik Nr 4 – Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych

Załącznik Nr 5 – Deklaracja uczestnictwa

Załącznik Nr 6 – Wzór oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: Centralny system

Załącznik Nr 7 -Wzór oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbiorów: Regionalny Program Operacyjny  Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnyc

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – aktualizacja

Dokumenty do pobrania:

Oznaczenie firmy

Oznaczenie zakupów

Wzór naklejek do oznaczenia zakupów

Oświadczenie

Zestawienie

 Aktualizacja:

LISTA RANKINGOWA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO (wnioski złożone od 01.11.2017 r. do 31.12.2017)

Aktualizacja:

W dniu 15.01.2018r. odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków ws. przyznawania przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego ( ocena wniosków złożonych od 01.11.2017 – 31.12.2017)

Lista rankingowa pojawi się na stronie projektu 16.01.2018r.

Aktualizacja:

Ostateczna lista rankingowa oceny merytorycznej wniosków o przyznanie przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego

Aktualizacja:

Lista rankingowa oceny merytorycznej wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Aktualizacja:

W dniu 09.12.2017 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków ws. przyznawania przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego.
Lista rankingowa pojawi się na stronie projektu w dniu 11.12.2017 r.

Klub Kobiet Przedsiębiorczych – kompleksowe wsparcie w rozpoczęciu działalności gospodarczej w powiecie bytowskim