19listopad

Efektywne kierowanie zespołem opiera się przede wszystkim na umiejętności współpracowania z ludźmi. Wszelkie kursy, literatura przedmiotowa czy czasopisma, są pomocne w poznaniu narzędzi jakie możemy wykorzystywać do odpowiedniego kierowania zespołem, jednak to tworzenie udanych relacji z zespołem jest najważniejszą umiejętnością niezbędną do zostania dobrym liderem. Warto pamiętać, iż zespół, to zlepek, często różnych charakterów, emocji oraz umiejętności. Dobry lider powinien być wzorem do naśladowania oraz umożliwiać zespołowi spełnienia ich marzeń. Co w takim razie zrobić aby kierowanie zespołem było efektywniejsze?

Wyznaczenie wspólnego celu do którego dążycie

Praca bez wyznaczonego, konkretnego celu, często w odczuciu pracowników jest niepotrzebna. Wszystkie kroki jakie muszą wykonać, prowadzą donikąd, dlatego tak ważne jest ustalenie wspólnego celu na początku pracy z danym zespołem. Niezwykle ważne jest scalenie grupy, a jak wiadomo ,,cel uświęca środki’’ dlatego warto wszystkie indywidualne charaktery pracowników, scalić w jeden silny organizm. Podczas pracy w grupie kończy się rywalizacja pomiędzy indywidualistami, a powstaje współpraca, która prowadzi do osiągnięcia wcześniej wyznaczonego celu. 

Każdy może popełniać błędy

Każdy z nas pamięta swoje pierwsze dni w pracy. Nie zawsze są one produktywne na tyle, na ile oczekiwałby przełożony. Warto pamiętać, iż każdy zespół, to zlepek różnych charakterów, kompetencji oraz talentów. W tym przypadku perfekcjonizm okazuje się największym wrogiem produktywności. Zadanie, wykonywane przez perfekcjonistę może zajmować dużo większą ilość czasu, co wpływa na produktywność zespołu. Lider grupy powinien przyzwalać na mniejsze błędy, tak by zadania wykonywane były w szybkim tempie, a małe błędy okazywały się szybkie do skorygowania. Każdy z pracowników powinien zdawać sobie sprawę z tego, iż małe błędy nie są końcem świata, a ich wspólne rozwiązanie zajmie dużo mniej cennego czasu niż ich naprawa w pojedynkę. 

Udzielanie pochwał

Docenianie swoich pracowników jest najlepszym czynnikiem cementującym zespół. Szczęśliwi i szanowani ludzie przychodzą do pracy z lepszym nastrojem i dobrym nastawieniem do kolejnych zadań. Jeśli, któraś osoba z grupy, stara się, jednak mimo wszystko radzi sobie gorzej – to nic. Warto pochwalić ją za jej starania, a dzięki temu efekty jej pracy mogą zdumieć każdego lidera

Pogodzenie się z różnymi emocjami

W zespole osób, diametralnie się od siebie różniących, istotną kwestią stają się emocje. Dobry lider powinien zwracać na nie uwagę i brać na tapet wszystkie problemy z nimi związane. Jeśli chodzi o kierowanie zespołem to właśnie emocje często są ważniejsze od umiejętności. Udany lider musi posiadać w sobie empatię, zrozumienie oraz potrafić tworzyć stałe relacje oparte na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Pracownik, który jest rozumiany, stara się również zrozumieć drugą osobę, dlatego tak ważny jest wzajemny szacunek i troska o swoje samopoczucie.

Efektywne kierowanie zespołem

Dobre warunki do dalszej nauki

Każda z osób, niezależnie od miejsca pracy, powinna się ciągle rozwijać. Stworzenie dobrych warunków do samorozwoju, pozwoli zespołowi na zdobycie nowych umiejętności oraz podniesienie jakości zadań przez nich wykonywanych. Dobry lider powinien organizować wyjazdy na wykłady, konferencje oraz spotkania tematyczne. Podnoszenie kwalifikacji pracowników, wpływa na lepszą jakość pracy zespołu. Zyskują na tym sami pracownicy oraz ich przywódca, który powinien odpowiednio wykorzystać nowo nabyte umiejętności podwładnych. 

Wsłuchiwanie się w potrzeby zespołu

Zespół to największa składowa sukcesu. Jego potrzeby powinny być na pierwszym planie. Nie zawsze udaje się spełnić w 100% pragnienia danego zespołu, jednakże możemy próbować dostarczyć im tego, czego obecnie potrzebują. Stąd też bardzo ważnym elementem jest wsłuchiwanie się w ich potrzeby. 

Zachowanie lidera

Istotną kwestią w efektywniejszym kierowaniu zespołem jest zachowanie lidera. Zespół mający nad sobą przełożonego często przyjmuje jego postawę. Emocje, pracowitość oraz zaangażowanie lidera odbija się na produktywności całego zespołu. To oni podążają za liderem, a nie lider za nimi. Przełożony musi być wzorem i przykładem do naśladowania, a także towarzyszyć we wszystkim spotkaniach całej drużny, by stać się jej nieodłącznym elementem. Niezwykle ważna jest szczerość i zaufanie do pracowników. Czasem, przełożony również popełnia błędy i powinien się do nich przyznać bez zastanowienia. Nie ma człowieka, który zna odpowiedzi na wszystkie pytania, a przyznanie się do błędu tworzy atmosferę szczerości, dzięki czemu zespół lepiej współpracuje. Jak wyżej było wspomniane, kierowanie zespołem to przede wszystkim budowanie relacji z każdym pracownikiem z osobna. Nie chodzi tutaj o budowanie relacji dążącej do wieloletniej przyjaźni. Każdy lider powinien znać swojego pracownika jako osobę prywatną nie tylko w kontekście zawodowym. Ponadto efektywne kierowanie zespołem oznacza poświęcenie, często dodatkowego czasu, na ciągły kontakt ze swoim zespołem. Lider powinien być dostępny wtedy, kiedy jego zespół go potrzebuje. Niezależnie od tego czy chodzi o wskazówkę bądź pytanie czysto teoretyczne. Każdy dobry lider musi być ciągle w stałym kontakcie ze swoim zespołem, tak by wiedział on, że zawsze może liczyć na swojego przywódcę. Ponadto zachowanie lidera musi opierać się na zrozumieniu swoich współpracowników, aby samemu być lepiej zrozumianym. Efektywne kierowanie zespołem to wgłębianie się w sytuację współpracowników, tak by dać im tego, czego potrzebują. 

Zawsze każdy wygrywa

Człowiek z natury nosi w sobie nutkę rywalizacji. Jednak nie zawsze sukces osiągnięty w pojedynkę daje tyle satysfakcji co grupowa wygrana. By efektywniej zarządzać zespołem warto wprowadzić jedno z rozwiązaniach opartych na tym, iż niezależnie od rozwiązania danego zagadnienia, każdy jest zwycięzcą. Ciągłe wygrane będą motywować pracowników do dalszej pracy, ponieważ będą oni widzieć jej wspaniałe rezultaty. Współpracownik odczuwający zew wygranej pnie się w górę po dalszych szczeblach do sukcesu.