DOFINANSOWANIE NA SZKOLENIA

Pracownicy Profesji to doświadczony zespół specjalistów, który po zapoznaniu się z Twoimi potrzebami i preferencjami pomoże Ci w wyborze najbardziej odpowiedniej usługi dla Ciebie i Twojej firmy, na podstawie przeprowadzanej wcześniej bezpłatnej analizy potrzeb.

Jeśli zatrudniasz min. 1 osobę na podstawie umowy o pracę możesz ubiegać się o dofinansowanie.Krajowy Fundusz Szkoleniowy to publiczne środki, dzięki którym możesz mieć doskonale przeszkolonych pracowników.

Dofinansowanie wynosi 100% kosztów kształcenia w przypadku mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających maksymalnie 9 osób) oraz  80%dla pozostałych firm.


Środki można pozyskać na: kursy językowe i zawodowe, inne szkolenia, studia podyplomowe, egzaminy, badania lekarskie i psychologiczne.


Dodatkowo możesz skorzystać z naszych usług w zakresie:

 

 • bezpłatnej analizy potrzeb w zakresie podnoszenia kwalifikacji,

 • przygotowania wniosku o pozyskanie środków z KFS,

 • organizacji szkoleń i kursów,

 • nadzoru nad prawidłową realizacją projektu,

 • rozliczenia środków pozyskanych z KFS.

W pierwszej kolejności o środki KFS mogą starać się podmioty, które:

 • Działają w branżach: przetwórstwo przemysłowe, transport i magazynowanie, opieka zdrowotna i pomoc społeczna,

 • Będą chciały przeszkolić pracowników w zidentyfikowanych dla danego województwa zawodach deficytowych,

 • Zatrudniają osoby, które mogą udokumentować min. 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przyznano prawa do emerytury pomostowej.

Środki z Rezerwy KFS będą przyznawane podmiotom, które będą chciały dofinansować kształcenie ustawiczne pracowników:

 • Którzy nie posiadają matury,

 • Mają ukończony 45 rok życia,

 • Posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany skontaktuj się z nami: tel. +48 697 180 901 lub wypełnij poniższy formularz.