16grudzień

W dniu 25.11.2019r wybraliśmy się na dzień innowacyjny projektu „Innovation Coach”, na którym poruszany był temat szukania szans rozwojowych, budowaniu innowacji oraz finansowaniu wdrożeń. Wydarzenie było skierowane do przedstawicieli mikro, małych, średnich I dużych firm, które są zainteresowane możliwością rozwoju i uzyskaniem wsparcia ze środków UE.

Podczas spotkania dokładnie został przedstawiony projekt- dzięki niemu przedsiębiorca pozna mocne strony swojego biznesu i z jakich programów skorzystać, aby sfinansować wdrażanie innowacji dla potencjalnych ścieżek rozwoju. Przedstawiono skuteczne sposoby modelu biznesowego. Dodatkową możliwością było skorzystanie z warsztatu Design Thinking- mogliśmy poszerzyć swoje kompetencje o dostrzeganie I kreowanie możliwych innowacji na co dzień.

Innovation Coach
Innovation Coach