TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW W PROJEKCIE “MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA

V runda rekrutacji: 12.04 – 19.04.2021 r. (do godziny 23.59)

IV runda rekrutacji: 01.11 – 30.11. 2019 (do godziny 23:59)
III runda rekrutacji: 01.06 – 30.06.2019 r. (do godziny 23:59)
II runda rekrutacji: 01.04 – 30.04.2019 r. (do godziny 23:59)
I runda rekrutacji: 01.11 – 30.11.2018 r. (do godziny 23:59)

Operator grantów zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rekrutacji lub utworzenia dodatkowych rund.

Harmonogram

Harmonogram