05czerwiec

Grupa Profesja członkiem European Network of Innovation for Inclusion!  To oznacza, że Grupa Profesja ma możliwość:

Grupa Profesja członkiem European Network of Innovation for Inclusion
  • uczestnictwa w wydarzeniach dotyczących stosowania dobrych praktyk na poziomie europejskim
  • otrzymywania informacji o europejskich zaproszeniach do składania wniosków i wyszukiwania partnerów wśród członków
  • publikowania swoich działań i projektów związanych z zatrudnieniem i przedsiębiorczością

Czym jest European Network?
To nowa forma współpracy między organizacjami europejskimi, które wiążą się z wyzwaniem społecznym. Poszukiwane są innowacyjne rozwiązania w celu rozstrzygnięcia złożonych problemów i wyzwań społecznych, takich jak integracja społeczna i zawodowa grup społecznych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji.