Zapraszamy osoby zainteresowane otworzeniem własnej działalności gospodarczej do udziału w projekcie: Fabryka przedsiębiorczości

Informacja dla uczestników projektu:

Uprzejmie informujemy, iż szkolenia ABC przedsiębiorczości w ramach projektu „Fabryka przedsiębiorczości” odbędą się:

  1. dla osób zakwalifikowanych  z naboru 2  w terminie 05-09.02.018, ul. Konopnickiej 11, Biłgoraj
  2. dla osób zakwalifikowanych z naboru 3 w terminie 19-23.02.2018, ul. Piłsudskiego 29, Zamojska Akademia Biznesu, Zamość

Aktualności z projektu

Aktualizacja 22.01.2018

OSTATECZNA LISTA OSÓB, KTÓRZY ZOSTALI ZAKWALIFIKOWANI DO PROJEKTU „FABRYKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” W RAMACH NABORU 3

Aktualizacja 10.01.20181. W związku z realizacją projektu nr RPLU.09.03.00-06-0029/16 pt.: „Fabryka przedsiębiorczości” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na wynajem sal szkoleniowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.Dokumenty do pobrania:

1. Rozeznanie rynku FPS w ramach projektu „Fabryka przedsiębiorczości”
2. Formularz ofertowy wraz z załącznikami.

Aktualizacja 12.12.2017

W związku z realizacją projektu nr RPLU.09.03.00-06-0029/16 pt.: „Fabryka przedsiębiorczości” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na wynajem sal szkoleniowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku. Dokumenty do pobrania:
Rozeznanie rynku FPS w ramach projektu „Fabryka przedsiębiorczości” wraz z załącznikami.

Aktualizacja 06.12.2017

W związku z realizacją projektu nr RPLU.09.03.00-06-0029/16 pt.: „Fabryka przedsiębiorczości” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na wynajem sal szkoleniowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:
Formularz ofertowy wraz z załącznikami

Rozeznanie rynku w ramach projektu „Fabryka przedsiębiorczości”.

Aktualizacja 6.12.2017

Publikujemy ostateczną listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w ramach naboru II.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „FABRYKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” W RAMACH NABORU 2

Informacja dla uczestników projektu z dnia 20.04.2018r.:

Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczamy informację o wstępnych wynikach oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego.

Wstępna lista Wniosków _FP_gr. 2.

Wstępna lista Wniosków _FP_gr. 1

Informacja dla uczestników projektu z dnia 10.04.2018r.:

Informujemy, że nabór Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości  i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego dla grupy 4 oraz grupy 5 rozpocznie się w dniu 24.04.2018 r.

Wnioski wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w okresie od 24.04.2018 r. do 04.05.2018 r. w biurze projektu, pokój 204, ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin.

Aktualizacja z dnia 05.04.2018r.

Szanowni Państwo,

W związku z faktem, iż 13.03.2018 r. zakończył się termin składania Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznesplanem dla I i II Grupy Uczestników Projektu „Fabryka przedsiębiorczości”, RPLU.09.03.00-06-0029/16 powołano Komisję Oceny Wniosków, której posiedzenie odbędzie się 13 kwietnia 2018 r. w godzinach 09:00 – 16:00.

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt.

Informacja dla uczestników projektu z dnia 19.03.2018r.:

Informujemy, że nabór Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości  i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego dla grupy 3 rozpocznie się w dniu 30.03.2018 r.

Wnioski wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w okresie od 30.03.2018 r. do 10.04.2018 r. w biurze projektu, pokój 204, ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin.

Informacja dla uczestników projektu z dnia 28.02.2018r.:

Informujemy, że nabór Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości  i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego dla grupy 1 oraz grupy 2 rozpocznie się w dniu 13.03.2018 r.

Wnioski wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w okresie od 13.03.2018 r. do 22.03.2018 r. w biurze projektu, pokój 204, ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin.

Projekt realizowany jest przez Wielkopolską Szkołę Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją Partycypacji Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Dofinansowanie projektu z UE: 1 659 519,60 zł

Fabryka przedsiębiorczości