Termin realizacji: 01.11.2013 – 30.04.2015

Obszar realizacji: województwo pomorskie

Rekrutacja: zakończona

Udział w projekcie: Nieodpłatny

Finansowanie:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI POKL Rynek pracy otwarty dla wszystkich.

Fabryka młodej przedsiębiorczości