Psychologia sprzedaży

Psychologia sprzedaży.

 

Cele szkolenia:

 • poznanie technik wywierania wpływu w sprzedaży – co zwiększy wpływ handlowca na decyzje zakupowe klienta;
 • zwiększenie ilości finalizowanych transakcji poprzez nabycie i stosowanie zasad psychologii sprzedaży;
 • zapoznanie się ze schematem dotarcia do sedna problemu klienta;
 • praktyczne przećwiczenie nowej wiedzy w scenkach sprzedażowych.

 

Profil uczestnika:

Sprzedawcy/pracownicy działów handlowych sprzedający bezpośrednio.

Korzyści dla uczestnika:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą wiedzieli:

 • jak rozpoznawać jawne i ukryte obiekcje klienta,
 • jak wykorzystać obiekcje klienta na swoją korzyść,
 • jak stosować technikę ustępstw w procesie negocjacji i finalizacji.

 

Korzyści dla biznesu:

Stosowane metody:

 • Burza mózgów
 • Analiza case study
 • Wykład interaktywny
 • Prezentacja multimedialna
 • Scenki
 • Metoda wejścia w buty klienta
 • Analiza filmów z przedstawionymi procesami sprzedażowymi

 

PROGRAM SZKOLENIA

I. Rozmowa handlowa:

Lejek sprzedaży i etapy procesu sprzedaży.

Budowanie relacji.

Komunikacja werbalna i niewerbalna.

Analiza potrzeb.

Sprzedaż językiem korzyści.

 

II. Psychologia Sprzedaży:

Techniki wywierania wpływu – praktyczny wpływ handlowca na decyzje zakupowe klienta w sprzedaży.

Reguła wzajemności.

Społeczny dowód słuszności.

Reguła lubienia i sympatii.

Reguła autorytetu.

Reguła niedostępności.

Reguła zaangażowania i konsekwencji.

 

III. Negocjacje w sprzedaży, obiekcje klienta i finalizacja sprzedaży:

Negocjacje w sprzedaży: zaplanowanie marginesu negocjacji i BATNA; ustępstwa w negocjacjach; style negocjacyjne.

Obiekcje klienta: obiekcje klienta – czym są; obiekcje rzeczywiste i ukryte; schemat reakcji na obiekcje; techniki radzenia sobie z obiekcjami.

Finalizacja transakcji: techniki finalizacji sprzedaży; zasady finalizacji sprzedaży; zasady mówienia o cenie; radzenie sobie z obiekcjami klientów dot. ceny.

 

Czas trwania szkolenia: 

2 dni po 8h

Szkolenie kończy się certyfikatem uczestnictwa w szkoleniu.

Prowadzący:

Joanna Bogielczyk

Joanna Bogielczyk

A business trainer and coach, a practitioner with over 10 years of experience in building the image of an expert. She is one of those exceptional, enthusiastic people who openly share their experience and skills. She helps in creating strong brands, in promotion and in increasing sales. She teaches how to position yourself as an expert using self-presentation and public speaking. A business partner of hundreds of enterprises, local government administrations and business organizations. Customers value her pragmatism because she only recommends proven solutions. 
Sylwetka Trenera

Kontakt

535 936 888

Zapytaj o szkolenie

Masz pytanie?

Prowadzący:

Joanna Bogielczyk

Joanna Bogielczyk

A business trainer and coach, a practitioner with over 10 years of experience in building the image of an expert. She is one of those exceptional, enthusiastic people who openly share their experience and skills. She helps in creating strong brands, in promotion and in increasing sales. She teaches how to position yourself as an expert using self-presentation and public speaking. A business partner of hundreds of enterprises, local government administrations and business organizations. Customers value her pragmatism because she only recommends proven solutions. 
Sylwetka Trenera

Kontakt

535 936 888

Zapytaj o szkolenie