Droga do aktywności społeczno-zawodowej – program aktywizacji osób niepełnosprawnych i oddalonych od rynku pracy z województwa wielkopolskiego

Trening kompetencji i umiejętności społecznych

Informujemy, iż w dniach 06.06-08.06.2018 r. w ramach projektu “Droga do aktywności społeczno-zawodowej – program aktywizacji osób niepełnosprawnych i oddalonych od rynku pracy z województwa wielkopolskiego” nr projektu RPWP.07.01.02-30-0002/16 odbędzie się Trening kompetencji i umiejętności społecznych.

Miejsce realizacji zajęć: Centrum Księdza Orione. Specjalny ośrodek wychowawczy im. św. A. Orione, ul. Kościuszki 24 Kalisz

Termin realizacji Treningu:

06.06.2018 r.: 8:00-14:00,

07.06.2018 r.: 8:00-16:00,

08.06.2018 r.: 8:00-14:00

Szkolenie zawodowe

W dniach 12-14.06.2018 r. odbędzie się szkolenie dla osób objętych projektem „Droga do aktywności społeczno-zawodowej – program aktywizacji osób niepełnosprawnych i oddalonych od rynku pracy z województwa wielkopolskiego”. Celem szkolenia jest nabycie kwalifikacji w zawodzie Robotnik gospodarczy – specjalizacja: operator usług utrzymania czystości.

Szkolenie odbywać się będzie w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego, ul. Skalmierzycka 2A w Kaliszu

Cel projektu

CELEM PROJEKTU jest przywrócenie zdolności 80 mieszkańców województwa wielkopolskiego w wieku produkcyjnym, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych z orzeczonym III profilem pomocy oraz osób z niepełnosprawnością do udziału w życiu społeczno-zawodowym poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia.
EFEKT PROJEKTU: Ograniczenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez realizację wsparcia zwiększającego szanse Uczestników projektu na powrót do aktywności społeczno- zawodowej.

Formy wsparcia

OFEROWANE FORMY WSPARCIA:
– Opracowanie Indywidualnych Planów Działania
Trening kompetencji i umiejętności społecznych
Certyfikowane szkolenia zawodowe – Operator Usług Utrzymania Czystości
Staże zawodowe
Zatrudnienie wspomagane

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 784 058,50 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UE: 744 855,57 zł
Projekt realizowany jest w ramach w ramach Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest w Parterstwie: Kontraktor Sp. z o.o. + Fundacja Partycypacji Społecznej

Kontakt

Dane kontaktowe: Biuro projektu
„Droga do aktywności społeczno-zawodowej – program aktywizacji osób niepełnosprawnych i oddalonych od rynku pracy z województwa wielkopolskiego”
ul. Dąbrowskiego 75/69
60-523 Poznań

Kierownik projektu – p. Barbara Bartczak
email: b.bartczak@kontraktor.biz.pl
tel. +48 666 012 538

Aktualności:

Aktualizacja: 7.02.2018

Trening kompetencji i umiejętności społecznych

Informujemy, iż w dniach 8-9, 12.02.2018 r. w ramach projektu „Droga do aktywności społeczno-zawodowej – program aktywizacji osób niepełnosprawnych i oddalonych od rynku pracy z województwa wielkopolskiego” nr projektu RPWP.07.01.02-30-0002/16 odbędzie się Trening kompetencji i umiejętności społecznych.

Miejsce realizacji zajęć: Chodzież, ul. Jagiellońska 26

Termin realizacji Treningu: 08.02.2018 r.: 8:00-16:00, 09.02.2018 r.: 8:00-12:00, 12.02.2018 r.: 8:00-16:00,

 Aktualizacja: 22.10.2017

Trening kompetencji i umiejętności społecznych

Informujemy, iż w dniach 23-27.10.2017 r. w ramach projektu „Droga do aktywności społeczno-zawodowej – program aktywizacji osób niepełnosprawnych i oddalonych od rynku pracy z województwa wielkopolskiego” nr projektu RPWP.07.01.02-30-0002/16 odbędzie się Trening kompetencji i umiejętności społecznych.

Miejsce realizacji zajęć: Chodzież, ul. Jagiellońska 26

Termin realizacji Treningu: 23.10.2017 r.: 8:00-13:00, 24.10.2017 r.: 8:00-13:00, 25.10.2017 r.: 8:00-13:00, 26.10.2017 r.: 8:00-13:00, 27.10.2017 r.: 8:00-13:00

Aktualizacja: 15.11.2017

Trening kompetencji i umiejętności społecznych

Informujemy, iż w dniach 16-17, 20-22.11.2017 r. w ramach projektu „Droga do aktywności społeczno-zawodowej – program aktywizacji osób niepełnosprawnych i oddalonych od rynku pracy z województwa wielkopolskiego” nr projektu RPWP.07.01.02-30-0002/16 odbędzie się Trening kompetencji i umiejętności społecznych.

Miejsce realizacji zajęć: Chodzież, ul. Jagiellońska 26

Termin realizacji Treningu: 16.11.2017 r.: 8:00-13:00, 17.11.2017 r.: 8:00-13:00, 20.11.2017 r.: 8:00-13:00, 21.11.2017 r.: 8:00-13:00, 22.11.2017 r.: 8:00-13:00

Aktualizacja: 7.02.2018

Trening kompetencji i umiejętności społecznych

Informujemy, iż w dniach 8-9, 12.02.2018 r. w ramach projektu „Droga do aktywności społeczno-zawodowej – program aktywizacji osób niepełnosprawnych i oddalonych od rynku pracy z województwa wielkopolskiego” nr projektu RPWP.07.01.02-30-0002/16 odbędzie się Trening kompetencji i umiejętności społecznych.

Miejsce realizacji zajęć: Chodzież, ul. Jagiellońska 26

Termin realizacji Treningu: 08.02.2018 r.: 8:00-16:00, 09.02.2018 r.: 8:00-12:00, 12.02.2018 r.: 8:00-16:00,

Aktualizacja: 18.02.2018

Trening kompetencji i umiejętności społecznych

Informujemy, iż w dniach 19-21.02.2018 r. w ramach projektu „Droga do aktywności społeczno-zawodowej – program aktywizacji osób niepełnosprawnych i oddalonych od rynku pracy z województwa wielkopolskiego” nr projektu RPWP.07.01.02-30-0002/16 odbędzie się Trening kompetencji i umiejętności społecznych.

Miejsce realizacji zajęć: Gniezno, ul. Gębarzewska 12

Termin realizacji Treningu: 19.02.2018 r.: 9:00-16:00, 20.02.2018 r.: 9:00-12:00, 21.02.2018 r.: 9:00-15:00,

Aktualizacja: 22.02.2018

Trening kompetencji i umiejętności społecznych

Informujemy, iż w dniach 23, 26-27.02.2018 r. w ramach projektu „Droga do aktywności społeczno-zawodowej – program aktywizacji osób niepełnosprawnych i oddalonych od rynku pracy z województwa wielkopolskiego” nr projektu RPWP.07.01.02-30-0002/16 odbędzie się Trening kompetencji i umiejętności społecznych.

Miejsce realizacji zajęć: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów, Pl. Borek 17

Termin realizacji Treningu: 23.02.2018 r.: 8:00-16:00, 26.02.2018 r.: 9:00-13:00, 27.02.2018 r.: 9:00-17:00,

Aktualizacja: 6.03.2018

Szkolenie zawodowe

W dniach 07-09.03.2018 r. odbędzie się szkolenie dla osób objętych projektem „Droga do aktywności społeczno-zawodowej – program aktywizacji osób niepełnosprawnych i oddalonych od rynku pracy z województwa wielkopolskiego”. Celem szkolenia jest nabycie kwalifikacji w zawodzie Robotnik gospodarczy – specjalizacja: operator usług utrzymania czystości.

Szkolenie odbywać się będzie w Restauracji Wielkopolanka, ul. Tadeusza Kościuszki 31, 64-800 Chodzież

Do pobrania:

Harmonogram szkolenia.

Aktualizacja: 8.03.2018

Trening kompetencji i umiejętności społecznych

Informujemy, iż w dniach 09, 12-13.03.2018 r. w ramach projektu „Droga do aktywności społeczno-zawodowej – program aktywizacji osób niepełnosprawnych i oddalonych od rynku pracy z województwa wielkopolskiego” nr projektu RPWP.07.01.02-30-0002/16 odbędzie się Trening kompetencji i umiejętności społecznych.

Miejsce realizacji zajęć: Poznań, ul. Sieradzka 4C

Termin realizacji Treningu: 09.03.2018 r.: 9:00-17:00, 12.03.2018 r.: 9:00-17:00, 13.03.2018 r.: 9:00-13:00.

Aktualizacja: 13.03.2018

Trening kompetencji i umiejętności społecznych

Informujemy, iż w dniach 14-16.03.2018 r. w ramach projektu „Droga do aktywności społeczno-zawodowej – program aktywizacji osób niepełnosprawnych i oddalonych od rynku pracy z województwa wielkopolskiego” nr projektu RPWP.07.01.02-30-0002/16 odbędzie się Trening kompetencji i umiejętności społecznych.

Miejsce realizacji zajęć: Invest Park ul. Dąbrowskiego 8, Piła

Termin realizacji Treningu: 14.03.2018 r.: 9:00-17:00, 15.03.2018 r.: 9:00-17:00, 16.03.2018 r.: 9:00-13:00.

Aktualizacja: 19.03.2018

Szkolenie zawodowe

W dniach 20-22.03.2018 r. odbędzie się szkolenie dla osób objętych projektem „Droga do aktywności społeczno-zawodowej – program aktywizacji osób niepełnosprawnych i oddalonych od rynku pracy z województwa wielkopolskiego”. Celem szkolenia jest nabycie kwalifikacji w zawodzie Robotnik gospodarczy – specjalizacja: operator usług utrzymania czystości.

Szkolenie odbywać się będzie w Poznaniu przy ul. Sieradzkiej 24.

Do pobrania:

Harmonogram szkolenia

Aktualizacja: 03.04.2018

Trening kompetencji i umiejętności społecznych

Informujemy, iż w dniach 04.04-06.04.2018 r. w ramach projektu „Droga do aktywności społeczno-zawodowej – program aktywizacji osób niepełnosprawnych i oddalonych od rynku pracy z województwa wielkopolskiego” nr projektu RPWP.07.01.02-30-0002/16 odbędzie się Trening kompetencji i umiejętności społecznych.

Miejsce realizacji zajęć: Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Szkolna 24 Ostrów Wielkopolski

Termin realizacji Treningu:

04.04.2018 r.: 8:00-15:00,

05.04.2018 r.: 8:00-15:00,

06.04.2018 r.: 8:00-14:00

Aktualizacja: 16.04.2018

Trening kompetencji i umiejętności społecznych

Informujemy, iż w dniach 16.04-18.04.2018 r. w ramach projektu „Droga do aktywności społeczno-zawodowej – program aktywizacji osób niepełnosprawnych i oddalonych od rynku pracy z województwa wielkopolskiego” nr projektu RPWP.07.01.02-30-0002/16 odbędzie się Trening kompetencji i umiejętności społecznych.

Miejsce realizacji zajęć: Kino Trójka, Koszarowa 14/16, 62-302 Września

Termin realizacji Treningu:

16.04.2018 r.: 12:00-18:00,

17.04.2018 r.: 8:00-16:00,

18.04.2018 r.: 8:00-14:00

Szkolenie zawodowe

W dniach 17-19.04.2018 r. odbędzie się szkolenie dla osób objętych projektem „Droga do aktywności społeczno-zawodowej – program aktywizacji osób niepełnosprawnych i oddalonych od rynku pracy z województwa wielkopolskiego”. Celem szkolenia jest nabycie kwalifikacji w zawodzie Robotnik gospodarczy – specjalizacja: operator usług utrzymania czystości.

Szkolenie odbywać się będzie w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Radłowskiej 40, Ostrów Wlkp.

Do pobrania:

Harmonogram szkolenia

Droga do aktywności społeczno-zawodowej