29czerwiec

Dotacje unijne na rozpoczęcie własnej działalności dla osób z niepełnosprawnościami, środki z Funduszu Pracy czy dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych? Co wybrać?

Osoba niepełnosprawna zakłada własną firmę.

Dotacje unijne dla osób niepełnosprawnych

Ten artykuł poświęcamy osobom z niepełnosprawnościami, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą i zastanawiają się nad wzięciem udziału w projekcie unijnym.

Jednak zanim omówimy sposoby pozyskiwania środków na założenie firmy osób z niepełnosprawnościami, musimy zatrzymać się nad samą definicją „niepełnosprawności”. Bowiem w przypadku osób z niepełnosprawnościami, które marzą o własnej firmie, jest ona kluczowa.

Próżno szukać jednoznacznej definicji niepełnosprawności. Najczęściej, za Światową Organizacją Zdrowia (WHO), przyjmuje się, że „do osób niepełnosprawnych zaliczają się osoby, z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną, umysłową, intelektualną lub sensoryczną, która w interakcji z różnymi barierami może ograniczać ich pełne i efektywne uczestnictwo w życiu społecznym na równych zasadach z innymi obywatelami.”

W Polsce funkcjonują co najmniej dwie definicje niepełnosprawności:

 • Niepełnosprawność prawna – która dotyczy prawnych podstaw do kwalifikacji do grupy osób niepełnosprawnych, a co za tym idzie to pobierania różnego rodzaju świadczeń
 • Niepełnosprawność biologiczna – stosowana w statystyce GUS, obejmuje osoby, które nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności, ale deklarują ograniczenia w możliwości wykonywania rożnych czynności życiowych

O niepełnosprawności prawnej orzekają różne instytucje ( ZUS oraz powiatowe/wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności), których działania regulują odrębne ustawy.

Aby ubiegać się o środki na rozpoczęcie własnej działalności jako osoba niepełnosprawna trzeba posiadać orzeczenie o niepełnosprawności.

Osoby z niepełnosprawnościami, które mają pomysł na biznes mogą skorzystać z:

 • Dotacji unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • Środków z Funduszy Pracy
 • Dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dotacje unijne na założenie działalności – przykładowy projekt unijny

W Polsce najwięcej osób z niepełnosprawnościami mieszka w województwie lubuskim, to aż 17 % ogółu mieszkańców.

Na przykładzie projektu Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości pokażemy krok po kroku jak ubiegać się o dotacje z Unii Europejskiej na rozpoczęcie własnej działalności.

Krok 1. Jak znaleźć projekt unijny dla niepełnosprawnych w województwie lubuskim?

Poza wyszukiwaniem konkretnych zwrotów w wyszukiwarce internetowej warto zapoznać się z wyszukiwarkami projektów oraz odwiedzić najbliższy Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie lubuskim

Adres GPI dla województwa lubuskiego:
ul. Chrobrego 1-3-5 (pokój 0.3), 65-043 Zielona Góra
Telefony:
68 4565 454, 68 4565 488, 68 4565 499,
68 4565 535, 68 4565 480
Adres mailowy:
infoue@lubuskie.pl
Godziny pracy: pn. 8:00-18:00, wt.-pt. 7:30-15:30

Przy wyborze projektu dotacyjnego warto zwrócić uwagę na wysokość dotacji oraz dodatkowe benefity dla przyszłego przedsiębiorcy.

Dla przykładu, osoby ubiegające się o dotacje w ramach udziału w projekcie Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości mogą liczyć na:

 • 24 000 zł bezzwrotnej dotacji unijnej na rozpoczęcie działalności dla osób niepełnosprawnych
 • Przygotowanie do założenia działalności, szkolenia z biznes planów spotkania ze specjalistami z zakresu prawa, rachunkowości itp.
 • Wsparcie pomostowe – doradcze przez cały okres projektu
 • Wsparcie pomostowe – finansowe w wys. 1125 zł przez okres 6 miesięcy oraz kolejne 6 miesięcy dla 13 firm które zatrudnia min. Jednego pracownika
 • Preferencyjny ZUS przez okres 2 lat

Krok 2. Jak zgłosić się do projektu unijnego?

Decydując się na udział w konkretnym projekcie, a co za tym rozpoczynając starania o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności, warto zwrócić uwagę na kryteria rekrutacji.

W przypadku Lubuskiej Fabryki Przedsiębiorczości wystarczy:

 • Posiadać orzeczenie o niepełnosprawności
 • Mieć ukończone 30 lat
 • Mieszkać na terenie jednego z powiatów: krośnieńskiego, nowosolskiego, wschowskiego, żagańskiego, międzyrzeckiego, strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego, zielonogórskiego ( ale z wyłączeniem miasta Zielona Góra)

Osoby, które spełniają łącznie powyższe kryteria mogą zgłosić się osobiście do biura projektu w Zielonej Górze, ul. Świętej Jadwigi 1/204 lub skontaktować z koordynatorem projektu telefonicznie 575 137 444 lub mailowo lubuskie@grupaprofesja.com

Podobnie jest w przypadku innych projektów.

Krok 3. Jak wypełnić dokumenty?

Dokumenty aplikacyjne zazwyczaj można pobrać ze strony internetowej projektu. Koordynatorzy pomagają w wypełnieniu wszystkich formalności.

Krok 4. Własna firma i co dalej?

Organizacje prowadzące projekty unijne doskonale zdają sobie sprawę z tego, że sama dotacja to nie wszystko! Aby założona przez Ciebie firma miała szansę się rozwinąć, szczególnie w pierwszym roku działalności, przyda się dodatkowa pomoc.

Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości to dodatkowo:

 • wsparcie pomostowe finansowe – 1000 zł przez 6 miesięcy
 • wsparcie pomostowe finansowe przedłużone – przy zatrudnieniu co najmniej 1 pracownika – dodatkowy 1000 zł przez 12 miesięcy
 • wsparcie pomostowe doradcze stacjonarne/ telefoniczne/ mailowe – trwające 6 miesięcy
  • zewnętrzne możliwości wsparcia firm i rozwoju działalności wraz z inwestycjami, promocją oraz marketingiem (30 godz./ mc)
  • księgowość/ rachunkowość/ finanse (10 godz./ mc)
Dotacje unijne dla osób niepełnosprawnych

Korzystaliśmy z następujących publikacji: