17styczeń

Z dumą informujemy, że Dominika Flaczyk, prezes Grupy Profesja, Systemowej Szkoły Przedsiębiorczości i Przywództwa oraz Fundacji Partycypacji Społecznej ukończyła intensywny cykl szkoleń w zakresie konstelacji systemowych organizowanych przez Cecilio Fernández Regojo. Szkolenia obejmowały zagadnienia m.in. z zakresu: diagnostyki systemowej i percepcji, myślenia systemowego, konstelacji strukturalnych, coachingu systemowego, konstelacji rodzinnych i integracji systemowej.

Ukończony kurs jest certyfikowany i zgodny ze wszystkimi standardami jakości szkolenia zaawansowanego w zakresie rozwiązań systemowych w organizacjach INFOSYON (International Forum for System Constellations in Organisations). INFOSYON to organizacja międzynarodowa, zrzeszająca konsultantów, trenerów oraz osoby pragnące rozwijać swój warsztat w zakresie konstelacji systemowych z całego świata.

Dominika Flaczyk certyfikowanym facylitatorem rozwiązań systemowych

Praca z konstelacjami systemowymi w organizacjach wymaga wszechstronnej wiedzy i osobistych kompetencji, jest to trudny, wrażliwy obszar, który składa się z wielu warstw. Konieczna jest nie tylko głęboka znajomość metody pracy konstelacji, ale także skonsolidowana teoretyczna i praktyczna wiedza na temat pracy w organizacjach i z nimi. Ponadto znajomość określonych obszarów, szczególnie systemowy konstruktywistyczny model pracy, a także integralność osobista i odpowiedzialność. INFOSYON wyznacza standardy jakości dla konstelacji, mediatorów i szkoleń.

Dominika Flaczyk otrzymała International Certification of Systemic Management and Organizational Constellations i może poszczycić się tytułem certyfikowanego facylitatora rozwiązań systemowych.

Poznajcie certyfikowanych facylitatorów z całego świata: https://www.talentmanager.pt/en/certified-facilitators/