Wzory dokumentów obowiązujące w II, III , IV i V rundzie rekrutacji.


Procedura grantowa – Grupa Profesja 

Formularz Zgłoszeniowy
Profil podmiotu poszukującego partnera ponadnarodowego
Profil własnego partnera ponadnarodowego
Forma prawna i własności Beneficjenta
Taryfikator przykładowych działań
Informacje o parametrach formalno-jakościowych wybranych usług badawczych i wydawniczych
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie grantu
Minimalny zakres umowy o współpracy ponadnarodowej
Lista wymaganych dokumentów do umowy o powierzenie grantu

Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu grantowego – wzór*
Wniosek o przyznanie grantu – wzór*

Wzór_Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu grantowego

Plakat projektu “Międzynarodowa współpraca się opłaca”
Broszura informacyjna projektu “Międzynarodowa współpraca się opłaca”

* Wersje poglądowe – wersje edytowalne zostaną przesłane poprzez e-mail wszystkim podmiotom, które wypełnią i wyślą do nas Formularz Zgłoszeniowy

Tabele transpozycji (osie, działania, poddziałania, cele tematyczne):

 1. POWER_tabela_transpozycji
 2. RPO_dolnośląskie_tabela_transpozycji
 3. RPO_kujawsko-pomorskie_tabela_transpozycji
 4. RPO_lubelskie_tabela_transpozycji
 5. RPO_lubuskie_tabela_transpozycji
 6. RPO_łódzkie_tabela_transpozycji
 7. RPO_małopolskie_tabela_transpozycji
 8. RPO_mazowieckie_tabela_transpozycji
 9. RPO_opolskie_tabela_transpozycji
 10. RPO_podkarpackie_tabela_transpozycji
 11. RPO_podlaskie_tabela_transpozycji
 12. RPO_pomorskie_tabela_transpozycji
 13. RPO_śląskie_tabela_transpozycji
 14. RPO_świętokrzyskie_tabela transpozycji
 15. RPO_warminsko-mazurskie_tabela_transpozycji
 16. RPO_wielkopolskie_tabela_transpozycji
 17. RPO_zachodniopomorskie_tabela_transpozycji

Operator Grantów dysponujemy dokumentami do pobrania w wersji powiększonego druku dla osób niedowidzących.

W przypadku zgłoszenia zapotrzebowania przesyłamy materiały drogą elektroniczną, możliwe jest również pobranie materiałów w wersji powiększonego druku w biurze projektu.

Dokumenty do pobrania