Krajowy Fundusz Szkoleniowy,
czyli dofinansowanie na szkolenia
dla Twoich pracowników.


Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie szkoleń dla pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W 2020 roku na podniesienie kompetencji kadr przeznaczono ponad 246 mln złotych.

Od 5 000 do 14 000 zł zwrotu kosztów kształcenia pracownika!

Grupa Profesja od ponad 10 lat pozyskuje i rozlicza dofinansowania na szkolenia dla firm.  Pomogliśmy i zdobyliśmy zaufanie dziesiątek firm z całej Polski.

Wykorzystaj szansę i zdobądź dofinansowanie na szkolenia dla Twoich pracowników! Zgłoś się do nas i skorzystaj z profesjonalnego doradztwa!

Pomożemy Ci pozyskać fundusze z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) !

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to pula środków z Funduszu Pracy przeznaczona na podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników i pracodawców. W 2020 roku na dofinansowanie szkoleń, które podniosą kompetencje i kwalifikacje kadry, a tym samym zwiększą jej konkurencyjność na rynku pracy, przeznaczonych zostanie aż 246 mln zł.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

dofinansowanie szkolenia z KFS mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy zatrudniają przynajmniej jednego pracownika. W przypadku przyznawania środków z KFS nie ma znaczenia rodzaj umowy, na którą zatrudniony jest pracownik, ani określony w niej wymiar godzin. O dofinansowanie na szkolenia mogą starać się również sami przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie na szkolenia z KFS można pozyskać na: kursy językowe i zawodowe, studia podyplomowe, egzaminy, badania lekarskie i psychologiczne, szkolenia kompetencyjne i kwalifikacyjne. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyznacza priorytety na dany rok. Pełną listę priorytetów na rok 2020 można pobrać TUTAJ

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Wysokość dofinansowania na szkolenia dla pracowników uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa.

Mikroprzedsiębiorcy, zatrudniający maksymalnie 9 osób, mogą uzyskać 100% finansowanie szkoleń, dla średnich i dużych przedsiębiorstw dofinansowanie na szkolenia sięga 80%.

W każdym przypadku kwota dofinansowania na szkolenia dla jednego pracownika nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia pracownika w danym roku. Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

DOFINANSOWANIE WYNOSI:

Do 100% kosztów dla mikroprzedsiębiorców

Do 80% kosztów dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Nie wiesz jak starać się o dofinansowanie na szkolenia z KFS? Skontaktuj się z nami!
Co oferujemy?

Pozyskanie dofinansowania na szkolenia to nie wszystko! W oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie oferujemy również:

1)    analizę potrzeb w zakresie podnoszenia kwalifikacji
2)    przygotowanie wniosku o pozyskanie środków z KFS
3)    organizację szkoleń i kursów – zobacz naszą OFERTĘ
4)    nadzór nad prawidłową realizacją projektu
5)    rozliczenie środków pozyskanych z KFS

Dofinansowanie na szkolenia