24lt.
Koniecznie przeczytajcie wywiad z naszą panią Prezes, Dominiką Flaczyk, który ukazał się w Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej!

Pani Prezes już w listopadzie wystąpi w charakterze prelegenta na VIII edycji Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Krakowie-największego wydarzenia biznesowo- gospodarczego w Polsce. Kongres porusza najistotniejsze tematy dotyczące polskiej gospodarki, biorą w nim udział przedstawiciele kilkuset innowacyjnych firm z całego kraju.

Grupa Profesja – lider w branży HR i szkoleń (Polish Businesswomen Awards 2018), w tym roku obchodzi 10 rocznicę działalności. Od początku istnienia firma prowadzi projekty unijne z zakresu aktywizacji zawodowej i wyrównywania szans na rynku pracy. Realizuje również innowacyjne projekty krajowe i ponadnarodowe, które propagują transfer wiedzy oraz dobrych praktyk. Na szeroką skalę organizuje kursy zawodowe podnoszące kompetencje i kwalifikacje dla osób poszukujących pracy, planujących zmianę zawodu lub szukających możliwości rozwoju w aktualnym miejscu pracy. O dotychczasowych osiągnięciach, sposobach na budowanie trwałej pozycji na rynku oraz planach na przyszłość mówi prezes Dominika Flaczyk

Na czym skupiają się działania Grupy Profesja?
Rozwijaliśmy i rozwijamy wiele projektów społecznych. Zauważamy również bolączki polskich przedsiębiorców i szukamy metody na ich zniwelowanie. Projekty unijne dały nam szansę na skonstruowanie dobrze działającego przedsiębiorstwa. Przestaliśmy patrzeć na projekty tylko na szczeblu krajowym, rozpoczęliśmy również działania międzynarodowe. Chcemy dostosować rozwój lokalny do rozwoju globalnego. Rynek zmienia się bardzo dynamicznie. Wykształcenie, które zdobywamy, z czasem staje się niewystarczające. A my, jako edukacyjna jednostka pozapaństwowa jesteśmy w stanie dopasować programy rozwoju oraz szkolenia dla osób dorosłych tak, aby jego kompetencje odpowiadały aktualnym potrzebom rynkowym. Najważniejsza jest dla nas pomoc takim osobom w znalezieniu pracy, ale istotna jest również ich satysfakcja. Szkolimy też stałych pracowników, którzy potrzebują rozwoju i zrozumienia mechanizmu zmian zachodzących w ich firmach. Dopasowujemy kompetencje do ewolucji zadań wykonywanych w pracy. Nie poprzestajemy jednak tylko na pracownikach. Edukujemy również przedsiębiorców. Chcemy dojść do kompromisu pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

Jak wygląda przykładowy model współpracy z przedsiębiorcami?
Nasza praca z przedsiębiorcami polega m.in. na przyspieszaniu procesów wdrażanych w firmach, na zwiększaniu wydajności oraz uzyskiwaniu jak największej efektywności. Najpierw szczegółowo badamy potrzeby i dostosowujemy ofertę indywidualnie pod działalności danej jednostki. Bierzemy pod uwagę nie tylko wielkość firmy czy ilość zatrudnionych pracowników, ale również branżę oraz strukturę organizacyjną. Rozpoczynamy od szczegółowej analizy, dzięki której możemy poznać firmę. Nie sprzedajemy każdemu klientowi pakietu wszystkich szkoleń, ponieważ nadmierna ich ilość wcale nie oznacza zwiększenia efektywności firmy. Oferujemy model, który będzie pasował do danego przedsiębiorstwa oraz zwiększy zadowolenie z jego pracowników, a im samym da większą satysfakcję z pracy. Umiejętności techniczne są istotne, ale trzeba też stawiać na kompetencje miękkie – np. komunikację czy umiejętność analitycznego myślenia. Szkolimy kadry managerskie i pracowników równocześnie, dbając o rozwój całej instytucji oraz możliwość szerokiego czerpania z naszych usług. Ważne są dla nas również efekty całego procesu. Badamy wyniki naszych działań. Nie oferujemy tylko szkoleń, chcemy pomóc naszym klientom uzyskać finansowanie z projektów unijnych lub innych instytucji. Proponujemy dostępne instrumenty, które pozwalają, szczególnie małym i średnim przedsiębiorstwom, otrzymać dofinansowanie na rozwój swoich pracowników. Właśnie takie fundusze staramy się dla swoich klientów pozyskiwać.

Firma nie wyklucza żadnej grupy społecznej. Jak wygląda aktywizacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy?
Naszym głównym zadaniem jest pomoc osobom niepełnosprawnym poprzez projekty unijne i dzięki temu bezrobocie wśród tej grupy społecznej drastycznie spada. Na przestrzeni 10 lat prowadzenia firmy zmieniły się procsesy rekrutacji osób niepełnosprawnych. Zatrudnienie tej grupy społecznej w Polsce uległo ogromnej poprawie. Na pewno pomogły oferty pracy zdalnej oraz zmiana mentalności osób niepełnosprawnych na bardziej aktywną. Oferujemy wsparcie kompleksowe dostosowane do każdej osoby. Osoby niepełnosprawne mają możliwość skorzystania z kursów i szkoleń, dzięki którym mogą indywidualnie zbadać swoje preferencje zawodowe. Osoby dotknięte niepełnosprawnością otrzymują możliwość podjęcia płatnego stażu, a po tym etapie w większości decydują się na stałe zatrudnienie.

Grupa Profesja kończy w tym roku 10 lat. Jaki jest Pani zdaniem największy sukces firmy?
Myślę, że największym sukcesem każdego polskiego przedsiębiorcy jest utrzymanie pozycji na rynku, ale również rozwój, nad którym cały czas pracujemy. Nie stoimy w miejscu. Na pewno sukcesem moim i całego zespołu jest stabilność, którą udało nam się osiągnąć. Mamy wdrożone procesy, które pozwalają elastycznie dopasować się do rynku. Jest to również ilość zadowolonych klientów czy instytucji, które nam zaufały. Cieszę się, że udało mi się przez te lata zbudować profesjonalny, sprawny i zgrany zespół, który codziennie pracuje na kolejne osiągnięcia Grupy Profesja. Każdy projekt, każdy zadowolony klient to wspólny sukces – mój i pracowników.

Zostali Państwo nominowani do Polskiej Nagrody Jakości 2020. Czym jest dla Grupy ta nominacja?
Jest to wyjątkowe wyróżnienie, z którego bardzo się cieszymy. Kolejny motywator do rozwoju oraz utwierdzenie nas w przekonaniu, że jesteśmy na tzw. właściwej ścieżce rozwoju. Mam nadzieję, że będzie to również potwierdzenie dla naszych klientów, że wybrali nas jako odpowiednią instytucję szkoleniową, bądź jako dobrego partnera do prowadzenia projektów rozwojowych.

Jakie są plany Grupy Profesja na przyszłość?
Jesteśmy na etapie tworzenia dużej inwestycji. Będzie to Inkubator Skutecznego Przedsiębiorcy, jako jeden z kluczowych elementów Systemowej Szkoły Przedsiębiorczości, której przewodnią ideą jest działanie i edukowanie w zakresie rozwiązań systemowych w biznesie i coachingu.
Metoda ustawień systemowych ma szerokie zastosowanie w zarządzaniu i jest szczególnie pomocna przy podejmowaniu strategicznych decyzji. Rozwiązania systemowe pozwalają zobaczyć relacje w organizacji poprzez ukazanie prawdziwych zależności oraz pomagają przezwyciężyć impas, podjąć decyzje i wprowadzić zmiany.

Otwarcie Systemowej Szkoły Przedsiębiorczości odbędzie się w czerwcu 2021 roku, ale już teraz zachęcamy do partnerstwa w ramach tego projektu.
Przez 10 lat funkcjonowania firmy przeszliśmy różne etapy rozwoju oraz kontaktu z tysiącami przedsiębiorstw i indywidualnymi osobami, co pozwoliło nam poznać potrzeby pracodawców i potencjalnych pracowników. Inkubator Skutecznego Przedsiębiorcy to innowacyjne koncepcje, których do tej pory na polskim rynku nie było. Chcielibyśmy zaprosić do współpracy partnerów międzynarodowych, trenerów, coachów, wykładowców akademickich – krajowych i zagranicznych. Mamy nadzieję na stworzenie na polskim rynku całkiem nowej koncepcji podejścia do potrzeb przedsiębiorców i przyszłych pracowników.

 

Źródło- Forum Przedsiębiorczości: http://www.forum-przedsiebiorczosci.pl/definicja-sukcesu-wedlug-grupy-profesja/#

Rozmawiała: