Funding:

COMPLETED EU PROJECTS

NEW HORIZONS

 

date: 01.01.2015 – 31.10.2015 

Area: opolskie voivodeship 

Recruitment: closed 

Participation in the project: free

 

Finansowanie:

EU co-funded project in the Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

 

ECDL AS A BASIS IN THE IT WORLD

 

Date: 01.03.2014 – 30.09.2015

Area: dolnośląskie Voivodeship

Recruitment: closed

Participation in the project: free

 

Funding:

Project co-funded by the EU in the EFS program. Project implemented in the Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.2. Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

ENGLISH – NEW HORIZONS

 

Date: 01.03.2014 – 30.09.2015

Area: dolnośląskie Voivodeship

Recruitment:closed

Participation in the project: free

 

Funding:

Project co-funded by the EU in the EFS program. Project implemented in the Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.2. Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

ACTIVITY, EFFICIENCY, WORK

 

Date: 01.05.2014 – 30.06.2015

Area: mazowieckie Voivodeship

Recruitment: closed

Participation in the project: free

 

Funding:

Project co-funded by the EU in the EFS program. Project implemented in the Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.

18:25 IT’S TIME FOR TRAINING, INTERNSHIP AND WORK – A COMPREHENSIVE SUPPORT PROGRAM FOR THE UNEMPLOYED YOUTH

 

Date: 01.01.2013 – 30.06.2015

Area: wielkopolskie Voivodeship

Recruitment: closed

Participation in the project: free

 

Funding:

Project co-funding by the EU in the Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

YOUNG ENTREPRENEURSHIP FACTOR

 

Date: 01.11.2013 – 30.04.2015

Area: pomorskie Voivodeship

Recruitment: closed

Participation in the project: free

 

Funding:

Project co-funded by the EU in the Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI POKL Rynek pracy otwarty dla wszystkich.

TRAINING, INTERNSHIP, WORK – A COMPREHENSIVE SUPPORT SYSTEM FOR THE DISABLED

 

Date: 01.01.2013 – 31.12.2014

Area: wielkopolskie Voivodeship

Recruitment: closed

Participation in the project: free

 

Funding:

Project co-funded by the EU in the EFS program. Project implemented in the Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

VASE II – INCREASE IN WORK ACTIVITY OF DISABLED INDIVIDUALS II

 

Date: 01.06.2013 – 31.10.2014

Area: wielkopolskie Voivodeship

Recruitment: closed

Participation: free

 

Funding:

Project co-funded by the EU in the EFS program. Project implemented in the Program Operacyjy Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.

PROJEKT WAZON – WZROST AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Date: 01.10.2011 – 31.03.2014

Area: wielkopolskie Voivodeship

Recruitment: closed

Participation in the project: free

 

Funding:

Project co-funded by the EU in the EFS program. Project implemented in the Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

PREDICT AND REACT -MANAGING CHANGE IN PILSKI SUBREGION

 

Date: 01.01.2012 – 31.12.2012

Area: wielkopolskie Voivodeship

Recruitment: closed

Participation in the project: free

 

Funding:

Project co-funded by the EU in the EFS program. Project implemented in the Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie wielkopolskim.