[et_pb_section bb_built=”1″ custom_padding=”125px|0px|2px|0px” _builder_version=”3.0.60″][et_pb_row _builder_version=”3.0.60″][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_image src=”https://grupaprofesja.com/wp-content/uploads/2017/07/EFS_Samorzad_kolor-1.jpg” _builder_version=”3.0.64″ show_in_lightbox=”off” url_new_window=”off” use_overlay=”off” sticky=”off” align=”left” always_center_on_mobile=”on” border_style=”solid” force_fullwidth=”off” /][et_pb_text _builder_version=”3.0.64″ header_font=”Source Sans Pro|on||on|” header_font_size=”50px”]

CHCEMY PRACOWAĆ! – PROJEKT AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section bb_built=”1″ custom_padding=”0px|0px|51.1875px|0px” _builder_version=”3.0.60″][et_pb_row _builder_version=”3.0.60″][et_pb_column type=”2_3″][et_pb_text _builder_version=”3.0.64″ text_font=”Source Sans Pro||||” background_layout=”light” text_orientation=”left” border_style=”solid” text_font_size=”17″]

Osoby zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Chcemy pracować! – projekt aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie woj. wielkopolskiego, bezrobotnych lub biernych zawodowo, o niskim poziomie wykształcenia oraz braku kwalifikacji zawodowych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej.

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″][et_pb_gallery _builder_version=”3.0.64″ posts_number=”1″ show_title_and_caption=”on” show_pagination=”on” gallery_ids=”209023″ fullwidth=”on” orientation=”landscape” zoom_icon_color=”#ff832b” hover_overlay_color=”rgba(255,255,255,0.9)” background_layout=”light” border_style=”solid” auto=”off” /][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.0.60″][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.0.64″ background_layout=”light” text_orientation=”left” border_style=”solid” text_font_size=”18″]

Celem projektu jest poprawa jakości działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych z terenu województwa wielkopolskiego, dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Projekt zakłada wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno – zawodowej w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego Uczestnika Projektu.

Szczegółowe kryteria rekrutacji:

 • Miejsce zamieszkania: województwo wielkopolskie

 • Status na rynku pracy: osoby bezrobotne bądź bierne zawodowo. W pierwszej kolejności rekrutowane będą osoby długotrwale bezrobotne zakwalifikowane przez Powiatowy Urząd Pracy do III profilu pomocy, (osoby niezarejestrowane w PUP są wpisywane na listę osób oczekujących)

 • Niepełnosprawność: osoby niepełnosprawne, w tym 18 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami psychicznymi.

 • Status materialny: osoby znajdujące się niekorzystnej sytuacji materialnej, spełniające przesłankę ubóstwa, którym przysługuje prawo do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej m.in. uczestniczące w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa.

 • Miejsca w projekcie: przewidziano udział 85 kobiet i 65 mężczyzn

Etapy projektu:

Rekrutacja uczestników projektu

Wsparcie indywidualne

 • doradztwo zawodowe – 3h

 • poradnictwo psychologiczne – 1h

Wsparcie grupowe

 • integracja społeczna, praca nad motywacją i autoprezentacją,

 • rozwój kompetencji osobistych, społecznych,

 • definiowanie barier psychologicznych w dostępie do rynku pracy i wypracowanie sposobów ich pokonywania,

 • ćwiczenia z radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Kursy/szkolenia zawodowe – służące podniesieniu kwalifikacji zawodowych

Odbycie min. 3 miesięcznych płatnych staży zawodowych – dostosowanych pod indywidualną ścieżkę kariery uczestnika. W trakcie trwania stażu każdy uczestnik otrzyma 1400,00 zł stypendium stażowego miesięcznie.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 794 405 999  lub wysyłając e-mail: projekty.wlkp@fundacja-spoleczna.pl

Formularz zgłoszeniowy, prosimy wysyłać pocztą, lub złożyć osobiście w biurze projektu:

Biuro projektu:

FUNDACJA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
ul. Sieradzka 4c
60-163 Poznań

[protected]

Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszenia uczestnika
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie uczestnika projektu
Regulamin rekrutacji i warunków uczestnictwa
Umowa

Projekt jest realizowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działania 07.01. Aktywna integracja Poddziałanie 07.01.02. Aktywna integracja – projekty konkursowe, finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”3.0.64″ text_font=”Source Sans Pro||||” text_font_size=”25px” text_text_color=”#5e5e5e” text_line_height=”1.2em” background_layout=”light” text_orientation=”left” border_style=”solid”]

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość dofinansowania z UE: 1 599 584, 40 zł

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.0.60″][et_pb_column type=”4_4″][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]