Podnieś z nami swoje kompetencje z zakresu obsługi komputera i zdobądź certyfikat ECCC!

Osoby chcące podnieść swoje kompetencje i umiejętności z zakresu obsługi komputera, zapraszamy do udziału w projekcie: „Centrum Aktywności Cyfrowej – Szkolenie w zakresie Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych dla Osób Dorosłych”.

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie lub nabycie kluczowych kompetencji z Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych przez 200 osób (110K, 90M) w wieku 25 – 64 lata, o niskich kwalifikacjach zawodowych, zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego.

Formy wsparcia

W ramach projektu oferujemy możliwość odbycia szkolenia komputerowego z trzech obszarów wiedzy z wymienionych poniżej:

 • Informacja (DCM1),
 • Komunikacja (DCM2),
 • Tworzenie treści (DCM3),
 • Bezpieczeństwo (DCM4),
 • Rozwiązywanie problemów (DCM5).

Organizowane szkolenia:

DCM1, DCM2, DCM3 – szkolenie na poziomie A, trwające 60 godzin lekcyjnych,

DCM2, DCM3, DCM4 – szkolenie na poziomie A, trwające 60 godzin lekcyjnych,

DCM1, DCM2, DCM4 – szkolenie na poziomie A, trwające 60 godzin lekcyjnych,

DCM3, DCM4, DCM5 – szkolenie na poziomie B, trwające 90 godzin lekcyjnych.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy podejdą do egzaminu zewnętrznego kończącego się certyfikatem ECCC.

Kryteria

Projekt skierowany do osób:

 • w wieku aktywności zawodowej (od 25 roku życia) – weryfikowany na podstawie numeru PESEL,
 • o niskich kwalifikacjach zawodowych (najwyżej wykształcenie średnie),
 • z terenów województwa wielkopolskiego,
 • chcących podnieść kompetencje z zakresu obsługi komputera.

Punkty premiujące otrzymują osoby:

 • powyżej 50 roku życia – weryfikowany na podstawie numeru PESEL,
 • z orzeczeniem o niepełnosprawności – weryfikowane na podstawie oświadczenia Uczestnika o niepełnosprawności oraz orzeczenia, aktualnego na dzień podpisania Umowy (do wglądu koordynatora projektu).

Zajęcia będą odbywały się w grupach 10-osobowych, 2-4 razy w tygodniu po ok. 5 godzin lekcyjnych, w Poznaniu (lub innym mieście – w zależności od zebrania się grupy szkoleniowej).

Kontakt

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 61 662 11 60 lub wysyłając e-mail: biuro@emedia-poznan.pl

Formularz zgłoszeniowy wraz z siatką samooceny, prosimy wysyłać pocztą, lub złożyć osobiście w biurze projektu:

E-MEDIA SP. Z O.O.

ul. Sieradzka 4c

60-163 Poznań

lub mailowo na adres: biuro@emedia-poznan.pl

Centrum Aktywności Cyfrowej

DOKUMENTY:

Regulamin warunków uczestnictwa powiększony

Regulamin warunków uczestnictwa

Regulamin rekrutacji powiększony

Regulamin rekrutacji

Siatka samooceny powiększona

Siatka samooceny

Centrum Aktywności Cyfrowej