Zapraszamy do udziału w projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia.

Projekt skierowany jest do:

– osób bezrobotnych,

– w wieku powyżej 30 lat,

– zamieszkałych na terenie powiatu bytowskiego.

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa jakości działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Formy wsparcia

W ramach projektu oferujemy:

– płatny 5-miesięczny staż zawodowy (stypendium 1228 zł miesięcznie netto),

– wsparcie indywidualne z doradcą zawodowym, psychologiem, coachem, pośrednikiem pracy,

– warsztaty grupowe,

– zwrot kosztów dojazdu na staż,

– bezpłatne szkolenia zawodowe (stypendium szkoleniowe 325 zł).

Kontakt

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

– telefoniczny 884 831 999,

– emailowy: bytow@fundacja-spoleczna.pl

– osobisty: 1 Maja 11/2; 77-100 Bytów

Bytów – nowe szanse dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia

Dokumenty

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszenia

Deklaracja uczestnictwa

Regulamin rekrutacji

Regulamin warunków uczestnictwa

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie uczestnika projektu CST

Umowa

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY ROZSTRZYGNIĘCIE dot. ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 11.04.2017 r.

Bytów – nowe szanse dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia