1. Czym jest Baza Usług Rozwojowych (BUR)?

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, mentoringu czy coachingu), dzięki którym instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe. Firmy obecne w BUR przeszły weryfikację jakości świadczonych usług a na ich szkolenia i usługi doradcze można uzyskać dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. GRUPA PROFESJA uzyskała certyfikat ISO 9001:2015.

2. Kto może korzystać z BUR?

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz ich pracownicy, w tym również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą ubiegać się o refundację kosztów poniesionych na szkolenia i doradztwo. Pracownik to osoba świadcząca usługi na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, umowy zlecenia, o działo, umowy agencyjnej, umowy cywilnoprawnej, wspólnik. Z dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy wszystkich województw, poza mazowieckim i pomorskim.

3. Jaka jest wartość dofinansowania?

Poziom dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa:

mikroprzedsiębiorstwa – 80%

małe przedsiębiorstwa – 70% – 80%

średnie przedsiębiorstwa – 50% – 80%

KROK PO KROKU jak otrzymać dofinansowanie z BUR:

 1. GRUPA PROFESJA bada potrzeby szkoleniowe pracowników firmy
 2. GRUPA PROFESJA pomaga dobrać odpowiednią usługę rozwojową
 3. GRUPA PROFESJA pomaga wypełnić wniosek o dofinansowanie
 4. Firma składa wniosek u Operatora w danym regionie
 5. Po akceptacji wniosku, firma podpisuje umowę z Operatorem
 6. Po otrzymaniu numer ID wsparcie firma zapisuje się na usługę rozwojową w BUR
 7. Firma podpisuje umowę o świadczenie usług z GRUPA PROFESJA
 8. GRUPA PROFESJA przeprowadza usługę rozwojową dla Firmy
 9. Firma płaci za usługę rozwojową GRUPIE PROFESJA
 10. Firma otrzymuje refundację kosztów od Operatora

DZIAŁANIE

FIRMA

GRUPA PROFESJA

OPERATOR

1. Analiza potrzeb i wybór szkolenia

2. Wypełnienie  wniosku

3. Złożenie wniosku

4. Decyzja

5. Podpisanie umowy z Operatorem

6. Otrzymanie numeru ID wsparcia

7. Zarejestrowanie firmy oraz jej pracowników
w BUR

8. Zapisanie na usługę rozwojową

9. Realizacja usługi rozwojowej przez
Grupę Profesja

10. Ocena usługi rozwojowej

11. Otrzymane certyfikatu potwierdzającego   
uzyskanie kompetencji

12. Rozliczenie usługi i refundacja kosztów

Dlaczego GRUPA PROFESJA?

 • Jesteśmy zarejestrowanym w BUR Wykonawcą uprawnionym do realizowania usług współfinansowanych – certyfikat ISO 9001:2015, 
 • Posiadamy wpis w Rejestrze Instytucji szkoleniowych nr. 2.20/00064/2017
 • Od 10 lat pozyskujemy i rozliczamy dofinansowania na szkolenia

Kontakt:

szkolenia@grupaprofesja.com

577 666 148

BUR