1. Czym jest Baza Usług Rozwojowych (BUR)?

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, mentoringu czy coachingu), dzięki którym instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe. Firmy obecne w BUR przeszły weryfikację jakości świadczonych usług a na ich szkolenia i usługi doradcze można uzyskać dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. GRUPA PROFESJA uzyskała certyfikat ISO 9001:2015.

2. Kto może korzystać z BUR?

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz ich pracownicy, w tym również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą ubiegać się o refundację kosztów poniesionych na szkolenia i doradztwo. Pracownik to osoba świadcząca usługi na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, umowy zlecenia, o działo, umowy agencyjnej, umowy cywilnoprawnej, wspólnik. Z dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy wszystkich województw, poza mazowieckim i pomorskim.

3. Jaka jest wartość dofinansowania?

Poziom dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa:

mikroprzedsiębiorstwa – 80%

małe przedsiębiorstwa – 70% – 80%

średnie przedsiębiorstwa – 50% – 80%

KROK PO KROKU jak otrzymać dofinansowanie z BUR:

 1. GRUPA PROFESJA bada potrzeby szkoleniowe pracowników firmy
 2. GRUPA PROFESJA pomaga dobrać odpowiednią usługę rozwojową
 3. GRUPA PROFESJA pomaga wypełnić wniosek o dofinansowanie
 4. Firma składa wniosek u Operatora w danym regionie
 5. Po akceptacji wniosku, firma podpisuje umowę z Operatorem
 6. Po otrzymaniu numer ID wsparcie firma zapisuje się na usługę rozwojową w BUR
 7. Firma podpisuje umowę o świadczenie usług z GRUPA PROFESJA
 8. GRUPA PROFESJA przeprowadza usługę rozwojową dla Firmy
 9. Firma płaci za usługę rozwojową GRUPIE PROFESJA
 10. Firma otrzymuje refundację kosztów od Operatora

DZIAŁANIE

FIRMA

GRUPA PROFESJA

OPERATOR

1. Analiza potrzeb i wybór szkolenia

BUR
BUR

BUR

2. Wypełnienie  wniosku

BUR

BUR

BUR

3. Złożenie wniosku

BUR

BUR

BUR

4. Decyzja

BUR

BUR

BUR

5. Podpisanie umowy z Operatorem

BUR

BUR

BUR

6. Otrzymanie numeru ID wsparcia

BUR
BUR

BUR

7. Zarejestrowanie firmy oraz jej pracowników
w BUR

BUR

BUR

BUR

8. Zapisanie na usługę rozwojową

BUR
BUR

BUR

9. Realizacja usługi rozwojowej przez
Grupę Profesja

BUR

BUR

BUR

10. Ocena usługi rozwojowej

BUR

BUR

BUR

11. Otrzymane certyfikatu potwierdzającego   
uzyskanie kompetencji

BUR

BUR

BUR

12. Rozliczenie usługi i refundacja kosztów

BUR

BUR

BUR

Dlaczego GRUPA PROFESJA?

 • Jesteśmy zarejestrowanym w BUR Wykonawcą uprawnionym do realizowania usług współfinansowanych – certyfikat ISO 9001:2015, 
 • Posiadamy wpis w Rejestrze Instytucji szkoleniowych nr. 2.20/00064/2017
 • Od 10 lat pozyskujemy i rozliczamy dofinansowania na szkolenia

Kontakt:

szkolenia@grupaprofesja.com

577 666 148

PRZYKŁADOWE SZKOLENIE

Szkolenie z make-up?

Zapraszamy do udziału w dwudniowym, profesjonalnym szkoleniu “Glow Make Up” oraz “Foxy Eyes Make-Up” prowadzonym przez Aleksandrę Rakowską.

BUR

Pobierz program szkolenia – kliknij

Pytania merytoryczne dotyczące szkolenia: rakowska.glow@gmail.com

Pytania dotyczące dofinansowania szkolenia: agnieszka.skupio@grupaprofesja.com

BUR