11sierpień

Każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć, jak ogromny wpływ na funkcjonowanie firmy ma atmosfera wśród jej pracowników. Dobrze zorganizowany, zgrany zespół potrafi odpowiednio wykorzystać drzemiący w nim potencjał i efektywnie wykonywać swoje zadania. Budowa takiego zespołu to jednak złożony proces, który warto dobrze zaplanować. Istnieje kilka sprawdzonych metod na integrację pracowników i stworzenie załogi, która będzie w stanie zrealizować cele przedsiębiorstwa. 

Budowa zespołu – od czego ją zacząć? 

W każdej firmie zatrudnieni są pracownicy, którzy różnią się od siebie pod wieloma względami. Każdy z nich posiada inną osobowość, przez co inaczej podchodzi do powierzanych mu zadań oraz do pojawiających się w czasie pracy trudności. W związku z różnicami charakterologicznymi, pomiędzy personelem może dochodzić do konfliktów. Nieporozumienia często wynikają jednak z niewłaściwej komunikacji bądź też z jej braku. To właśnie komunikacja powinna być podstawą, od której należy zacząć budowę zespołu. Warto pamiętać, że załoga, która potrafi ze sobą rozmawiać, potrafi także efektywnie pracować. Na początku warto więc zorganizować pracownikom warsztaty ze skutecznej komunikacji, w trakcie których dowiedzą się oni m.in tego, jak komunikować sobie wzajemnie podział zadań. Nauczą się także wyrażania konstruktywnej krytyki i oceniania, w sposób który nie będzie dyskredytujący dla innych. Efektywna komunikacja jest kluczem do integracji pracowników i zbudowania silnego zespołu. 

Skuteczny team building – na czym polega?

Warto wiedzieć, że team building nie jest tożsamy z integracją. Jest on pojęciem znacznie szerszym. Oczywiście korzysta on z narzędzi integracyjnych, ale dąży do czegoś więcej. Otóż sama integracja polega na stworzeniu pracownikom warunków, dzięki którym będą mogli się lepiej poznać, porozmawiać i nawiązać bliższe kontakty. Tymczasem team building skupia się na tym, aby grupa pracowników była nie tylko dobrze zintegrowana, ale także wyposażona w umiejętności, dzięki którym osiągnie maksymalną efektywność pracy. Dobrze zbudowany zespół potrafi podejmować stanowcze i nierzadko trudne decyzje oraz wspólnie rozwiązywać pojawiające się w firmie problemy. Cechuje go asertywność, dobra komunikacja i synergia działania. Poprzez różne szkolenia i warsztaty pracownicy powinni uświadomić sobie, że efekt, który osiągną dzięki współpracy, będzie znacznie lepszy, niż ten, który osiągnęliby, pracując oddzielnie. Zespół pracujący w takim przeświadczeniu będzie mógł z łatwością osiągać cele, jakie stawia sobie przedsiębiorstwo. Jedną z nowoczesnych metod budowania zespołu jest więc organizacja dla pracowników gier i zabaw z team buildingu. Dzisiaj jest to możliwe nawet w formie zdalnej. 

budowanie zespołu

System motywacyjny dla pracowników 

W budowaniu silnego zespołu pracowników bardzo ważna jest ich odpowiednia motywacja. Może być ona rozumiana jako stan, w którym dana osoba jest gotowa podjąć określone działania, w celu osiągnięcia szeroko rozumianych zysków. Stymulatorem do działania dla pracowników może być np.: premia lub awans. Może to być także zagraniczna wycieczka, czy udział w różnych eventach. Istnieje wiele rodzajów nagród, które mogą być motywacją dla zespołu. Zasady działania systemu motywacyjnego w firmie powinny być jednak jasno określone. Taki system może być kluczowy dla zbudowania dobrego zespołu pracowników i utrzymania go. Przyznawanie nagród z reguły pomaga w zmniejszeniu rotacji osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie i wpływa na jego stabilność. Wprowadzenie systemu motywacyjnego jest więc korzystne nie tylko z perspektywy pracobiorcy, ale także pracodawcy. Dobrze zmotywowany pracownik może zwiększyć wydajność swojej pracy, a co za tym idzie – zyski przedsiębiorstwa.  

Spotkania i wyjazdy integracyjne 

W każdym zespole pracowniczym powinny być nie tylko jasno określone zasady i zadania, ale także odpowiednia atmosfera. Aby ją wytworzyć, należy zorganizować pracownikom czas, w trakcie którego będą mogli się lepiej poznać. W tym celu warto organizować spotkania i wyjazdy integracyjne, czy różnego rodzaju wydarzenia takie, jak np.: pikniki. W trakcie takich eventów należy postawić na zacieśnianie i budowanie więzi, co można osiągnąć np. za pomocą gier zespołowych. Wszelkie wydarzenia integracyjne są dobrą okazją do trenowania kompetencji miękkich wśród pracowników. Zalicza się do nich m.in. komunikatywność, kreatywność, odporność na stres i umiejętność pracy w zespole. Spotkania i wyjazdy integracyjne warto organizować zwłaszcza po wytężonych okresach pracy w firmie, gdy istnieje możliwość wypalenia zawodowego u części zespołu. Dzięki oderwaniu się od spraw zawodowych, pracownicy mogą odpocząć i nabrać sił do jeszcze efektywniejszej pracy, tuż po powrocie. O organizacji eventów integracyjnych dobrze jest pomyśleć także w momencie, kiedy w zespole doszło do zmian kadrowych. Zabawy, gry organizowane w trakcie wspólnych spotkań mogą pomóc we wdrożeniu nowych osób w struktury pracownicze. 

Lider jako główne ogniwo dobrze działającego zespołu

Podstawą budowy każdego zespołu jest wybór lidera. Osoba na tym stanowisku powinna posiadać cechy przywódcze, ale jednocześnie być otwarta na potrzeby i pomysły pracowników. Dobry lider powinien motywować, inspirować i dawać przykład. Musi jednak pamiętać o asertywności i nie mieć problemu z ferowaniem sprawiedliwych opinii i ocen. Powinien on charakteryzować się silnymi umiejętnościami komunikacyjnymi i doceniać osiągnięcia pracowników. Pomiędzy liderem, a członkami zespołu musi występować zaufanie. Tylko ono pozwoli na zbudowanie silnej załogi, która będzie generować zyski dla przedsiębiorstwa. Lider to osoba, która nadaje rytm pracy całemu zespołowi. To on rozdziela zadania, kreuje atmosferę, a w razie konieczności rozwiązuje ewentualne problemy i  konflikty. Musi wyznaczać uczciwe zasady, ale nie ograniczać kreatywności i pomysłowości pracowników. Zespoły, których liderzy cieszą się szacunkiem i autorytetem, osiągają jedne z najlepszych wyników w przedsiębiorstwach.