09czerwiec

Wśród największych wyzwań każdego przedsiębiorstwa jest budowa efektywnego i zgranego zespołu, który potrafi się zjednoczyć w dążeniu do realizacji celów i wizji firmy. Każdy poszczególny członek takiego zespołu jest inny, zarówno pod względem charakteru, ambicji i poszczególnych życiowych dążeń do osiągania zamierzonych celów. Jednego motywują pieniądze, a drugiego pozamaterialne czynniki. Jak sprawić, aby budowanie zespołu przyniosło spodziewane rezultaty? Dowiesz się o tym z naszego artykułu. 

Po pierwsze właściwa komunikacja!

Efektywna komunikacja w zespole to główne narzędzie do osiągania celów organizacji. Jeśli ludzie nie potrafią ze sobą rozmawiać, omawiać kwestii związanych z wykonywaniem zadań oraz współpracować, znacznie utrudnia to procesy pracy. Dlatego koniecznie należy podejmować wszelkie działania służące rozwijaniu zdolności współpracy oraz efektywnej komunikacji. Warto rozmawiać nie tylko po to, aby wiedzieć, co dzieje się pośród członków zespołu, lecz aby integrować ludzi. To fundament efektywnego zespołu pracowniczego. 

Po drugie integracja i odpowiednia atmosfera!

Aby stworzyć odpowiednią atmosferę w firmie, należy dać możliwość poznawania się swoim pracownikom. Również lider powinien znać swoich podwładnych. Dlatego warto organizować spotkania integracyjne, które mają służyć zacieśnianiu i wzmacnianiu więzi oraz relacji pomiędzy członkami zespołu. Pozwolą także na oderwanie się od spraw zawodowych. Jakiekolwiek problemy, konflikty i niedopowiedzenia powinny być jak najszybciej wyjaśniane nie tylko przez pracowników, ale także przywódcę grupy. Pozwoli to uniknąć spadku formy, motywacji oraz wydajności pracy całej grupy.  

budowanie zespołu

Po trzecie jasne określenie zadań i ról!

By potencjał drzemiący w zespole mógł być maksymalnie wykorzystany, konieczne jest właściwe organizowanie pracy i stawianie jasnych oraz zrozumiałych dla wszystkich członków grupy celów, a także zapewniać odpowiednie narzędzia do ich osiągania. Ze względu na to, iż każda jednostka jest inna, należy wziąć pod uwagę tempo pracy każdej z nich. Zbyt duża ilość obowiązków przydzielona osobie o niższych kwalifikacjach i predyspozycjach może skutkować spadkiem motywacji, wprowadzi niemiłą atmosferę, wywoła frustrację i wpłynie nieprawidłowo na końcowe efekty wykonywanych zadań całej grupy. 

Po czwarte uczciwa ocena i konstruktywna krytyka!

Odpowiednio zmotywowany i zadowolony pracownik to taki, który zdaje sobie sprawę ze swoich mocnych i słabych stron. Dlatego lider musi tworzyć odpowiednie zasady wykonywania procesów pracy i wymagać od pracowników ich przestrzegania. Ocena efektywności poszczególnych jednostek powinna opierać się o właśnie te zasady, a jeśli wystąpią problemy z wydajnym wykonywaniem zadań, nie warto karać, lecz odnaleźć lepsze rozwiązania i wzmocnić ich efektywność. Warto także pozwolić pracownikom się rozwijać, wspierać ich w tym i dawać im pewność, że są ważnymi członkami zespołu. 

Po piąte budowa pozycji lidera!

Odpowiedni lider, który potrafi efektywnie kierować swoim zespołem, musi stale nad sobą pracować. Kierownik musi cieszyć się zaufaniem wśród podwładnych, posiadać odpowiednie cechy charakteru oraz umiejętności i wiedzę. Konieczne jest także rozeznanie, czego od lidera oczekują jego pracownicy. Chcą oni przede wszystkim zaufania, jasnego określenia zasad współpracy i uczciwości, a także braku podziału pomiędzy poszczególnymi członkami grupy. Musi on przede wszystkim łączyć, a nie dzielić. Budować odpowiednią atmosferę i rozwiązywać konflikty, a także jasno wyznaczać, co oraz jak pracownicy mają robić. Jednocześnie należy pozwolić być im pomysłowymi i kreatywnymi. W ten sposób można zasłużyć na szacunek oraz stać się prawdziwym autorytetem dla swoich podwładnych. 

Na efektywność zespołu wpływ ma wiele czynników. Jest to również długotrwały proces, lecz cierpliwie stosując się do powyższych zasad, można szybciej osiągnąć zamierzony cel! Wtedy efektywność i wydajność zespołu będzie wynagrodzeniem za cały trud i wysiłek włożony w jego osiągnięcie.